Wszystko co musisz wiedzieć o numerze Pesel

Wszystko co musisz wiedzieć o numerze Pesel

Numer Pesel to nieodłączny element życia każdego Polaka. Jest to identyfikator narodowy, składający się z jedenastu cyfr, który przypisany jest do każdego obywatela Polski już od urodzenia. Wprowadzony został w 1979 roku i od tamtej pory stanowi niezwykle istotny element w codziennym życiu Polaków, umożliwiając korzystanie z różnego rodzaju usług i dokumentów. 

Numer Pesel – z czego się składa?

Numer Pesel składa się z jedenastu cyfr, które mają przypisane określone znaczenie. Pierwsze dwa cyfry oznaczają rok urodzenia, kolejne dwa – miesiąc urodzenia, a następne dwa – dzień urodzenia. Kolejne trzy cyfry są przypisane kolejnym osobom urodzonym w tym samym dniu, w tym samym miejscu i o tym samym płci, natomiast dziewiąta cyfra jest cyfrą kontrolną, która umożliwia weryfikację poprawności numeru. Ostatnie dwie cyfry oznaczają płeć, gdzie parzysta oznacza kobietę, a nieparzysta mężczyznę.

Numer Pesel – zastosowanie

Numer Pesel ma nie tylko wartość identyfikacyjną, ale również wiele innych zastosowań. Jest on niezbędny m.in. do założenia konta bankowego, uzyskania dowodu osobistego, wyrobienia paszportu czy skorzystania z opieki medycznej. Pozwala również na weryfikację wieku, co jest szczególnie istotne w przypadku sprzedaży alkoholu lub wyrobów tytoniowych. 

Oto kilka innych przykładów jego zastosowania:

  • ewidencja ludności – numer Pesel jest wykorzystywany do prowadzenia rejestru ludności w Polsce. Dzięki niemu można szybko i łatwo znaleźć dane osobowe każdej osoby zameldowanej na terenie kraju.
  • podatek dochodowy – numer Pesel jest wykorzystywany do identyfikacji podatnika oraz do wypełniania deklaracji podatkowych.
  • system ubezpieczeń społecznych – numer Pesel jest wykorzystywany do identyfikacji osoby objętej ubezpieczeniem społecznym.

Numer Pesel a RODO

Numer Pesel jest jednym z podstawowych elementów w systemie ochrony danych osobowych w Polsce, regulowanym przez RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Wprowadzenie RODO miało na celu zapewnienie większej ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych w Europie, a tym samym wpłynięcie na poprawę jakości życia obywateli.  Oznacza to, że każde przetwarzanie danych osobowych związanych z numerem Pesel musi odbywać się zgodnie z określonymi w RODO zasadami.

Przetwarzanie numerów Pesel jest dozwolone wyłącznie wtedy, gdy ma to uzasadniony cel i jest zgodne z przepisami RODO. Na przykład, używanie numeru Pesel w celu weryfikacji wieku osoby kupującej alkohol lub wyroby tytoniowe jest legalne, gdyż przetwarzanie takich danych jest konieczne do wykonania określonej czynności zgodnej z prawem. Natomiast przetwarzanie numerów Pesel bez uzasadnionego celu lub bez zgody osoby, której dane dotyczą, jest nielegalne i może skutkować sankcjami.

Dlatego też, osoby przetwarzające dane osobowe związane z numerami identyfikacyjnymi, jak na przykład pracownicy instytucji finansowych, administracji publicznej, czy też przedsiębiorcy, muszą przestrzegać określonych przez RODO zasad i wymagań, takich jak np. zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych, wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez osoby, których dane dotyczą, czy też prowadzenie dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych.

Redakcja info-migrator.pl