Magazyn celny, czyli optymalizacja kosztów w e-commerce

Magazyn celny, czyli optymalizacja kosztów w e-commerce

E-commerce odgrywa dzisiaj ogromną rolę w handlu, a import i eksport towarów są nieodłącznymi elementami tego sektora. Skład celny jest miejscem, które umożliwia składowanie towarów pochodzących spoza obszaru celnego Unii Europejskiej, pod nadzorem celnym. W tym artykule dowiesz się, jak procedura składu celnego przyczynia się do optymalizacji kosztów w sklepie internetowym.

Co to jest skład celny?

Skład celny to wydzielony magazyn, zatwierdzony przez organy celno-skarbowe, który służy do składowania i przechowywania towarów nieunijnych, czyli pochodzących spoza obszaru celnego Unii Europejskiej. Skład ten podlega nadzorowi organów celnych i pozwala na przechowywanie towaru bez konieczności uiszczania cła i innych podatków. Towary nieunijne w składzie celnym nie podlegają należnościom celnym przywozowym ani środkom polityki handlowej.

Skład celny spełnia dwie istotne funkcje. Po pierwsze, umożliwia zawieszenie płatności cła i podatków w odniesieniu do towarów nieunijnych, przeznaczonych do dopuszczenia do obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej. Innymi słowy, towary nieunijne objęte procedurą składowania celnego nie podlegają należnościom celnym przywozowym ani środkom polityki handlowej. Po drugie, skład celny stanowi ogniwo pośrednie w reeksportowaniu towarów sprowadzanych z państw trzecich i przeznaczonych do powrotnego wywozu. Towary nieunijne objęte procedurą składowania celnego nie muszą być dopuszczone do obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej, jeżeli są przeznaczone do powrotnego wywozu.

Prywatne i publiczne składy celne

Wyróżniamy dwa rodzaje składów celnych: prywatne i publiczne. Publiczne składy celne są przeznaczone do składowania towarów na rzecz różnych podmiotów gospodarczych. Składowanie odbywa się na podstawie umowy o czasowe składowanie zawartej między osobą uprawnioną do korzystania z procedury a prowadzącym skład celny. Natomiast prywatne składy celne są przeznaczone do składowania towarów tylko przez prowadzącego skład celny.

Pozwolenie na prowadzenie składu celnego udzielane jest wyłącznie osobom mającym siedzibę w Unii Europejskiej. Osoba, której ma być udzielone pozwolenie, musi spełniać określone przesłanki, które pozwalają stwierdzić, że będzie mogła prawidłowo prowadzić skład celny. Organ celny dokonuje weryfikacji kryteriów podmiotowych na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz załączonych dokumentów. W praktyce oznacza to sprawdzenie miejsca, w którym ma być prowadzony skład celny pod kątem spełnienia warunków dozoru celnego i kontroli celnej oraz zapewnienia bezpieczeństwa składowanym towarom.

Można więc albo starać się o pozwolenie na otwarcie własnego składu celnego, albo podpisać umowę z zewnętrznym partnerem, który posiada taki skład celny  – na przykład z firmą Logistiko. Szczegóły: https://logistiko.pl/magazyn-czasowego-skladowania/ 

Optymalizacja kosztów w e-commerce, a skład celny

Wykorzystanie składu celnego przynosi wiele korzyści, w tym optymalizację kosztów w e-commerce. Dzięki składowaniu towarów w składzie celnym można jednym transportem ściągnąć większą partię towaru spoza obszaru celnego Unii Europejskiej, a następnie skorzystać z możliwości magazynowania towaru w składzie celnym, odroczając opłaty celne i podatkowe do momentu, w którym zdecydujemy się dopuścić towar do obrotu. Taka strategia poprawia płynność finansową sklepu internetowego i umożliwia podniesienie satysfakcji klienta poprzez zapewnienie pełnej dostępności różnorodnych towarów oraz przyspieszenie terminu realizacji wysyłki, korzystając z udogodnień związanych z dopuszczeniem towaru do obrotu w procedurze celnej uproszczonej.

Skład celny umożliwia import towarów na teren Polski bez natychmiastowego dopuszczenia do obrotu importowanego towaru. Dzięki temu można skorzystać z wprowadzenia towaru na skład ceny i odroczenia płatności cła i podatku VAT, a także ewentualnego podatku akcyzowego. Termin składowania towarów w składzie celnym jest nieograniczony, co oznacza, że towary nie muszą być dopuszczone do obrotu. Można je wywieźć bez uiszczania opłat celnych i podatkowych lub reeksportować do innego kraju.

Wysoką optymalizację kosztów można osiągnąć poprzez współpracę z partnerem logistycznym, zarządzającym składem celnym. Partner ten może zajmować się przygotowaniem towaru do dystrybucji lub odsprzedaży, a następnie, dzięki współpracy z agencją celną, realizować wszystkie procedury związane z dopuszczeniem towaru do obrotu. Po zakończeniu zgłoszeń celnych partner może od razu przygotować towar do przekazania kurierom lub przewoźnikom. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest uzyskanie dużo szybszych czasów dostaw do klientów, a nawet rozwiązania next day delivery.

Outsourcing składu celnego

Outsourcing składu celnego to kolejna opcja, która może przyczynić się do optymalizacji kosztów w e-commerce. Współpraca z partnerem logistycznym, który zarządza składem celnym, pozwala na kompleksową obsługę towarów w składzie, obsługę magazynową, odroczenie należności celno-podatkowych na nieograniczony czas składowania towarów oraz tranzyt przesyłek do państw Unii Europejskiej bez konieczności wprowadzania towarów na polski obszar celnym. Partner logistyczny może również zająć się scalaniem towarów w celu ich wywozu z kraju, etykietowaniem, przepakowywaniem towarów, nakładaniem znaków akcyzy oraz zabezpieczeniem należności celno-podatkowych w procedurze tranzytu i dopuszczenia do obrotu.

Dodatkowo, partner logistyczny może udzielić wsparcia w zakresie doradztwa w procedurach celnych i handlowych oraz przechowywania towarów zgodnie z przepisami. Dzięki tej formie outsourcingu sklep internetowy może skoncentrować się na swojej podstawowej działalności, a zarządzanie składem celnym pozostawić profesjonalistom.

Podsumowanie

Skład celny jest niezbędnym elementem w e-commerce, który umożliwia import i eksport towarów spoza obszaru celnego Unii Europejskiej. Dzięki składowaniu towarów w składzie celnym można odroczyć opłaty celne i podatkowe, poprawiając płynność finansową sklepu internetowego. Współpraca z partnerem logistycznym, który zarządza składem celnym, pozwala na kompleksową obsługę towarów i optymalizację kosztów. Dlatego warto zastanowić się nad wykorzystaniem składu celnego i outsourcingiem tej usługi w celu zwiększenia efektywności ekonomicznej działalności e-commerce.

Redakcja info-migrator.pl

Zespół profesjonalistów, którzy doskonale rozumieją dynamicznie zmieniający się świat. Codziennie inspirujemy naszych czytelników do rozwijania swoich biznesów i finansów. Odpowiadamy na pytania związane z Internetem i pracą. Tworzymy artykuły i poradniki pełne sprawdzonych treści.