Додав: |
Оновлення: |

Дозвіл на тимчасове перебування

Про цей вид дозволу може старатися іноземець, який на основі відповідних правових рамок перебуває на території Польщі довше, ніж три місяці. Заяву про дозвіл на тимчасове перебування мусить бути складено до губернатора, відповідного з огляду на місце перебування іноземця, найпізніше в останній день легального побуту іноземця в Польщі.

Повний список підстав легалізації перебування (робота, навчання, і т.п.) у випадку дозволу на перебування на визначений термін є доступним на сторінці Управління до Справ Іноземців. За цим лінком, після вибору відповідної підстави, можна ознайомитись із детально описаною процедурою, а також потрібними документами.

Заява - і що далі

Заява про надання дозволу на тимчасове перебування доступна на сторінці UdSC (формуляр до завантаження) 

Увага: Заява про дозвіл на тимчасове перебування мусить бути заповнена польською мовою. Управління не забезпечують перекладу в процесі прослуховування, тому потрібно приходити на нього із перекладачем.

Заяву можна скласти особисто і виключно на території Польщі. Держслужбовець не може відмовити у прийнятті заяви, навіть якщо бракує деяких документів, або якщо, на перший погляд, заява видається безпідставною. У випадку, якщо бракує усіх необхідних документів, губернатор викликає іноземця для доповнення  формальних браків протягом 7 або 14 днів. У кореспонденції з управлінням процедуру пришвидшить подання номеру (сигнатури) справи. Незаповнення браків в заяві про надання даного дозволу в терміні може завершитися залишенням справи без розгляду.

Якщо заяву було складено згідно терміну і вона не містила формальних браків, або якщо були вони доповнені в терміні, губернатор заміщує відбиток печатки в документі подорожі іноземця, що підтверджує складення заяви. Побут іноземця в цьому часі вважається за легальний від часу видання остаточного рішення у справі. Згідно права, час розгляду заяви становить місяць, а у випадку складної справи - два місяці. Якщо ці терміни будуть довшими, іноземець мусить бути повідомленим про причини, а також про нову дату закінчення справи. З практики виникає, що такі повідомлення часто надсилаються кілька разів.

У випадку позитивного рішення губернатора, дозвіл на тимчасове перебування надається на час, який потрібний до реалізації цілі перебування іноземця в Польщі, але однак не довше, ніж на 3 роки.

Оскарження

Якщо губернатор видав негативне рішення, можна апелювати стосовно нього протягом 14 днів до Начальника Управління до Справ Іноземців. Таке оскарження вноситься за посередництвом відповідного губернатора, який видав рішення. Особа, що складає оскарження, має за обов'язок поставити на ньому власноручний підпис. Рішення Начальника Управління до Справ Іноземців є остаточним, однак протягом 30 днів з дня доручення рішення можна подати оскарження до Обласного Адміністративного Суду. 

 

Дозвіл на постійне перебування в Польщі

До цього виду дозволів на перебування зараховується дозвіл на постійне проживання, а також дозвіл на перебування довготермінового резидента Європейської Спільноти.

Дозвіл на постійне перебування

Заява про дозвіл на постійне перебування складається до відповідного губернатора, згідно місця проживання іноземця. Заява повинна бути складеною протягом легального перебування на території Польщі.

Дозвіл на постійне перебування надається іноземцеві, який:

 • є малолітньою дитиною іноземця, який має дозвіл на постійне перебування, що народився на території Польщі.
 • перебуває у подружньому зв'язку з громадянином Польщі щонайменше три роки перед складенням заяви і безпосередньо перед складенням заяви безперервно перебував на території Польщі протягом щонайменше двох років на основі дозволу на тимчасове перебування (деталі на цю тему можна знайти на сторінці Управління до Справ Іноземців: Małżeństwo z obywatelem polskim (UdSC).
 • безпосередньо перед складенням заяви безперервно перебував на території Польщі протягом терміну, не коротшого, ніж десять років, на основі згоди про толероване перебування, або протягом щонайменше п'яти років у зв'язку з отриманням статусу біженця або додаткового захисту.
 • є дитиною польського громадянина і залишається під його батьківською опікою.

Необхідні документи

Стараючись про надання дозволу на постійне перебування, іноземець зобов'язаний подати до відповідного губернатора наступне:

 • 4 кольорові фотографії розміром 4,5 см x 3,5 см, неушкоджені, чіткі, що представляють особу без накриття голови та окулярів із затемненим шклом у такий спосіб, щоб представляли голову у позиції лівого півпрофілю і з відкритим лівим вухом, із дотриманням рівномірного освітлення обличчя  (приєднання додаткової, п'ятої фотографії, однозначно, пришвидшує процедуру),
 • дійсний документ подорожі (2 ксерокопії + оригінал до перегляду),
 • підтвердження здійснення сплати державного мита – 640 зл,
 • дійсне підтвердження тимчасової прописки - мельдунку,
 • документи, що підтверджують безперервне перебування в Польщі,
 • довідка про врегулювання податків щодо Державної Податкової Служби,
 • у випадку шлюбу з громадянином Польщі - дійсне свідоцтво про шлюб, а також ксерокопію посвідчення особи чоловіка чи дружини,
 • у випадку малолітнього, що є дитиною іноземця, який має дозвіл на постійне проживання, та народженого на території Республіки Польщі - дійсне свідоцтво про народження та копія рішення про надання дозволу на постійне проживання, або карти побуту правного опікуна.

Додаткові вимоги щодо подання заяви, можна знайти на сторінці UdSC: Додаткові вимоги щодо подання заяви (UdSC)

Дозвіл на постійне перебування надається на невизначений термін, а карта побуту - на 10 років.

Оскарження

У випадку відмови надання дозволу, іноземець має право до звернення протягом 14 днів від дня доручення рішення, з оскарженням до органу II інстанції, яким у цьому випадку є Начальник Управління до Справ Іноземців. Апеляцію складається до Начальника UdSC за посередництвом відповідного губернатора, який видав рішення. Особа, що складає оскарження, має обов'язок власноруч на ньому підписатися. Рішення органу ІІ інстранції є остаточним, однак протягом 30 днів його можна оскаржити в Обласному Адміністративному Суді.

Дозвіл на перебування довготермінового резидента Європейської Спільноти

Дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС надається іноземцеві, що перебуває на території Польщі легально та безперервно протягом щонайменше п'яти років і який має стабільне та регулярне джерело доходів, якого вистарчає для покриття коштів утримання себе та членів сім'ї, які залишаються на його утриманні, а також який має медичне страхування або підтвердження покриття коштів лікування в Польщі страховою компанією.

Детальна інформація, що стосується критерію стабільного та регулярного джерела доходів, можна знайти на сторінці UdSC: Дозвіл на перебування довготермінового резидента (UdSC)

Необхідні документи

Страраючись про отримання дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС, іноземець зобов'язується подати:

 • 4 кольорові фотографії розміром 4,5 см x 3,5 см, неушкоджені, чіткі, що представляють особу без накриття голови та окулярів із затемненим шклом у такий спосіб, щоб представляли голову у позиції лівого півпрофілю і з відкритим лівим вухом, із дотриманням рівномірного освітлення обличчя  (приєднання додаткової, п'ятої фотографії, однозначно, пришвидшує процедуру),
 • дійсний документ подорожі (2 ксерокопії + оригінал до перегляду),
 • підтвердження здійснення сплати державного мита – 640 зл,
 • дійсне підтвердження тимчасової прописки - мельдунку,
 • документи, що підтверджують обов'язкове безперервне перебування в Польщі,
 • документи, що підтверджують наявність стабільного та регулярного джерела доходів, якого вистарчає на покриття коштів утримання себе та членів своєї родини, які залишаються на утриманні,
 • документи, що підтверджують наявність медичного страхування, угоди на винаєм житлового помешкання, в якому перебуває або планує перебувати (за угоду на винаєм житла, в якому перебуває іноземець, не визнається умови оренди приміщення, хіба що особою, що віддає в оренду, є член найближчої родини),
 • документи, що підтверджують розмір коштів проживання.

Дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС надається на невизначений термін. Карта побуту видається на 5 років.

Оскарження

У випадку відмови надання дозволу на перебування довготермінового резидента Європейської Спільноти, прислуговує право до виступлення протягом 14 днів від дня доручення рішення, з оскарженням до органу ІІ інстанції, яким у цьому випадку є Начальник Управління до Справ Іноземців. Оскарження вноситься до Начальника UdSC за посередництвом відповідного губернатора, який видав рішення. Особа, що складає оскарження, має обов'язок на ньому власноруч підписатися. Рішення органу ІІ інстанції є остаточним, однак протягом 30 днів його можна оскаржити в Обласному Адміністративному Суді.

 

КОНСУЛЬТУВАННЯ ПРОЦЕДУР

Карта тимчасового перебування

Юлія Черомухіна (Україна): Кожен іноземець, рано чи пізно, потрапляє до Управління до Справ Іноземців на вул. Довгу. Я не була винятком. В кінці вересня закінчувалася моя віза і треба було або вертатися в Україну, щоб зробити нову, або податися до вищезгаданого  Управління з метою вироблення карти тимчасового перебування для студента стаціонарного навчання. У мене не було можливості виїхати додому, тому залишилася мені до вибору лише друга можливість... Прочитай повністю

Марія Якубович, Тернопільський Фонд (Україна): Багаторазово я зустрічалася із ситуацією, коли українці, що приїжджають до Польщі, приймають рішення вести тут бізнес. Деякі стараються переносити фірму із своєї країни походження, інші починають бізнес з нуля... Прочитай повністю

Анонімне опитування (Мексика): Я знайшла роботу в Польщі і вирішила залишитися тут надовше. Для цього, недавно мусила зробити карту тимчасового перебування - дозвіл на тимчасове перебування та працю. Що найважливіше - згідно мене, інтернет-сторінка Управління до Справ Іноземців не забезпечує іноземцям необхідні вказівки та інформацію... Прочитай повністю

Анонімне опитування (Бразилія): Е. старався про карту тимчасового перебування - я не була впевненою, в якому управлінні він повинен її зробити, для цього на початок ми подалися на Площу Банкову. Нажаль, пані держслужбовець в досить неприємний спосіб пояснила мені, що це ж не те управління, після чого скерувала мене на вулицю Довгу у Відділ до Справ Іноземців... Прочитай повністю

Анна Бабичева (Україна): Зустріч іноземця з держслужбовцем рідко є приємною, тому що, як ми знаємо, держслужбовці не завжди хочуть чути твою захопливу історію, яка, власне, до них тебе привела. Проте, однак, до цієї зустрічі веде багато життєвих доріг... Прочитай повністю

Карта постійного перебування

Марія Якубович, Тернопільський Фонд (Україна): Нещодавно я вела справу громадянки України, яка має Карту Поляка, та її сина, який народився на Україні, але проживає разом з нею в Польщі. Нажаль, хлопець не може отримати карту постійного перебування. Чому? Його виключає правовий акт... Прочитай повністю

Дарина (Україна): Перш за все, мені здається, що я щасливчик. Я проживала в Польщі рік часу - могла тут перебувати завдяки спеціальній стипендійній програмі. А весною 2014 року виявилося, що в життя ввели новий закон, який значно полегшує мені старання про карту постійного проживання... Прочитай повністю

 

 

 

Коментувати

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.