Додав: |
Оновлення: |

Іноземець може перетнути кордон та перебувати на території Польщі, якщо має документ подорожі (паспорт) із дійсною візою або іншим документом (напр., дозвіл, перепустка), що дає можливість в'їзду та перебування на цій території.

З візового обов'язку звільнені громадяни Європейського Союзу, а також, у випадку перебування до 90 днів - громадяни вибраних країн третього світу. Актуальний список є доступним на сторінці Mіністерства Закордонних Справ

Про візу в Польщу можна старатися в консульствах та у консульських відділах посольств Польщі. Якщо в країні походження іноземця нема польського консульства, він повинен податися до такого найближчого закладу в іншій країні. Додатково, про візу можна старатися на основі запрошення, яке може бути виставленим громадянином Польщі або іноземцем, що перебуває на території Польщі щонайменше 5 років, або якщо має дозвіл на тимчасове перебування або дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС. Інформацію на тему запрошень можна знайти на сторінці Управління до Справ Іноземців.

Види віз

 • Загальна віза C (тзв. Шенгеньська) - уповноважує до одного або більшої кількості в'їздів, за умови, що ані тривалість одноразового в'їзду, ані цілковита тривалість наступних перебувань на території країн Шенгенської зони не перевищує 3 місяців протягом кожного 6-місячного періоду, який відраховується від дня першого в'їзду на цю територію.
 • Національна віза D - уповноважує до в'їзду та безперервного перебування на території Польщі, або кількох чергових перебувань, що в сумі тривають більше ніж 3 місяці і не перевищують року під час періоду дійсності візи. Іноземець, який має національну візу D, має право до одноразового переїзду через територію інших країн з метою одноразового в'їзду до країни, яка видала візу. Національна віза D не уповноважує до в'їзду транзитом через країни Шенгенської зони дорогою назад в країну походження.

Візова процедура

Про візу може старатися іноземець, який має дійсний документ подорожі (паспорт), термін дії якого перевищує щонайменше 3 місяці, в якому мусить настати виїзд на основі виданої візи з території Польщі або Шенгенської зони, у випадку загальної візи.

За прийнятта та розгляд консулом візової справи потрібно оплатити консульський збір (який становить 60 євро у випадку як загальних віз, так і національних). Консульський збір потрібно здійснити перед складенням заяви про видачу візи. Оплата не повертається у випадку відмови видачі візи.

До візової анкети потрібно додати:

 1. Фотографії осіб, включених до візової анкети.
 2. Документи, що підтверджують мету виїзду (запрошення, довідка прийняття на навчання).
 3. Підтвердження страхування, в якому страхова компанія зобов'язується до покриття коштів лікування на території країн Шенгенської зони у розмірі щонайменше 30000 євро протягом планованого періоду перебування на цій територій - у випадку заяви про видання загальної візи (Шенгенської).
 4. Підтвердження наявності медичного страхування у розумінні правил про надання медичної допомоги, фінансованої з державних коштів, або покриття страховою компанією коштів лікування на території Польщі протягом запланованого перебування на цій території - у випадку заяви про видання національної візи.
 5. Підтвердження оплати консульського збору.

Продовження візи

Віза може бути продовжена виключно у випадку, якщо будуть здійснені наступні умови:

 • За цим промовляє важливе професійне або особисте зацікавлення іноземця, або гуманітарні причини.
 • Події, які є причиною старання про продовження візи, трапилися незалежно від волі іноземця і не були можливими до передбачення в моменті видання візи.
 • З обставин справи не випливає, що мета перебування буде іншою, ніж декларується.
 • Не виникають обставини, що підтверджують відмову у виданні візи.


Термін перебування на території Польщі на основі продовженої візи не може перевищити максимального часу перебування для даного виду візи (3-місячний у випадку звичайної візи, або року у випадку національної візи). Органом, що відповідальний за продовження віз, є губернатор, властивий до місця проживання іноземця. Заяву про продовження візи потрібно скласти до губернатора, використовуючи з цією метою формуляр (що доступний, напр., на сторінці Мазовецького Обласного Управління: заява про продовження Шенгенської візизаява про продовження національної візи). Заяв потрібно скласти щонайменше протягом 7 днів перед закінченням терміну перебування на основі наявної звичайної візи, позначеної символом „C”, або 14 днів перед закінченням терміном перебування на основі національної візи, позначеної символом „D”. Іноземець, що старається про продовження візи, має обов'язок заргументувати заяву, додати документи, які підтверджують обставини, подані в заяві, а також фотографії осіб, нею окреслених. Потрібно, також, внести оплату – 60 євро за продовження шенгенської візи, або 406 злотих за національну візу.

Якщо заява про продовження візи не була складена у вказаному вище терміні, а процес цієї справи не буде закінчено перед датою завершення легального перебування на підставі наявної візи, іноземець буде зобов'язаним до покинення території Польщі та очікування на рішення закордоном.

Увага: Рішення відмови, видане консулом, є остаточним. Перебування на території Польщі після закінчення терміну дійсності візи, або в разі відмови у її продовженні вважається за нелегальне. 

Коментувати

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.