Додав: |
Оновлення: |

Іноземець, який походить з-поза Європейського Союзу і бажає працювати в Польщі, мусить мати дозвіл на працю. Про видання цього документу може виступити лише майбутній працедавця у відповідному Воєводському Управлінні. Працедавця може також визначити з цією метою уповноважену особу або переслати необхідні документи поштою. У тому часі іноземець не має обов’язку перебувати в Польщі, його завданням є лише знайти працедавця.
Існує також група іноземців, які звільняються з обов’язку мати дозвіл на працю в Польщі. Потрібно, однак, зазначити, що ці особи мусять перебувати на території Польщі легально – тобто мати візу або дозвіл на проживання на визначений термін. Іноземцеві, який нелегально працює на території РП, загрожує фінансова кара та депортація з країни.
ВИДИ ДОЗВОЛІВ НА ПРАЦЮ
- тип A (найбільш поширений) стосується іноземця, який має намір працювати на території Республіки Польща на основі умови з предметом (працедавцем), місце праці якого або місце проживання, відділ, заклад або інша форма організованої діяльності знаходиться на території Республіки Польща;
- тип B стосується іноземця, який має намір виконувати працю, яка полягає на здійсненні функції в управлінні юридичної особи, вписаної до реєстру підприємців, або яка є спілкою у формі корпорації в організації та перебуває на території Республіки Польща протягом часу більше 6 місяців протягом наступних 12 місяців;
- тип C стосується іноземця, який має намір працювати для предмету (працедавця) за кордоном та буде відправлятися у делегацію на територію Республіки Польща на час, який перевищує 30 днів в році до відділу або закладу закордонного предмету, або предмету, пов’язаного довготерміновою умовою про співпрацю із закордонним працедавцем;
- тип D стосуються іноземця, який має намір працювати для предмету (працедавця), який не має відділу, закладу або іншої форми організованої діяльності на території Республіки Польща та висилається в делегацію на територію Республіки Польщі, щоб реалізувати послуги тимчасового характеру (експортні послуги);
- тип E стосується іноземця, який має намір працювати для закордонного предмету (працедавця), та буде висилатися в делегацію на територію Республіки Польща на час довше ніж 3 місяці протягом наступних 6 місяців з іншою метою, ніж вказана в типах B, C, D.