Додав: |
Оновлення: |

ДОКУМЕНТИ ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ
Працедавець, крім заповненої заяви, повинен донести наступні документи:
a. дійсну копію з Державного Судового Реєстру або іншого відповідного реєстру, або виписка з реєстру підприємницької діяльності – якщо працедавець не є фізичною особою;
b. копію свого документи особи або копію документу подорожі – якщо працедавець є фізичною особою;
c. копію умови спілки – якщо працедавець є спілкою з обмеженою діяльністю в організації або копію нотаріальних актів про створення спілки – якщо працедавцем є акціонерна спілка в організації;
d. копію заповнених сторінок з документу подорожі іноземця, якого стосується заява;
e. копію підтвердження оплати, яка містить ім’я та прізвище іноземця;
f. документи, які підтверджують здійснення вимог, окреслених в окремих правилах, які можуть мати вплив на результати процедури справи;
g. оригінал повноваження/дорученняu – якщо працедавець не складає заяви особисто.
Крім того, до окремих видів дозволів працедавець повинен додати додаткові документи. Це:
a. інформація старости про брак можливості працевлаштування поляків працедавцем, на основі реєстру про безробітніх та негативний результат рекрутації (стосується дозволу типу A);
b. інформація про розмір здобутого доходу або витрат, понесених працедавцем (стосується дозволу типу B);
c. інформація працедавця про дійсний стан працевлаштування (стосується дозволу типу B);
d. документ працедавця, який приймає іноземця на основі делегації (стосується дозволу типу C);
e. копія умови або її фрагмент, який стосується сфери обов’язків закордонного працедавця (стосується дозволу типу D);
f. документ з відповідного реєстру, який підтверджує правовий статус і форму або характер діяльності, веденої закордонним працедавцем (стосується дозволу типу C, D, E).
До заяви про продовження дозволу на працю працедавець повинен додати:
a. документи, які є необхідними в цілях предметного дозволу, якщо були змінені обставини, окреслені змістом цих документів, доданих до попередньої заяви про дозвіл (напр. розмір зарплати, зміна назви компанії і т.п.);
b. підтвердження оплати, яке містить ім’я та прізвище іноземця;
c. умову праці, на основі якої була виконана робота протягом терміну дії дозволу.
Дозвіл на працю може бути продовжений, якщо іноземець складе заяву до воєводи найпізніше 30 днів перед казінченням терміну дійсності актуального дозволу на працю.
Детальна інформація, що стосується документів, які вимагаються до окремих форм дозволів, адреси, де можна їх подавати та номер банківського рахунку, знаходяться на сторінці: http://bip.mazowieckie.pl

Коментувати

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.