Додав: |
Оновлення: |

ПЕСЕЛЬ - PESEL – це номер Універсальної Електронної Системи Реєстрації Населення, який, як вказує сама назва, служить реєстраційним цілям.
1 березня 2015 р. було введено зміни у сфері надання номеру PESEL. До тих пір найбільш поширеним способом отримання PESEL іноземцями була прописка на час понад 3 місяці. Номер PESEL надавався тоді автоматично. Тоді без значення була основа перебування іноземця в Польщі, тобто не важливо було, чи він перебував на основі візи, дозволу на тимчасове перебуванні, чи він мав одну із форм безтермінового перебування.
На даний час, в реєстрі PESEL збираються – крім даних, що стосуються громадян Польщі – також дані іноземців, які проживають в Польщі у зв’язку з:
• отриманням права постійного перебування громадянином країни-члена Європейського Союзу, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії,
• отриманням права постійного перебування членом родини вище вказаних осіб,
• отримання дозволу на постійне перебування,
• отриманням дозволу на перебування довготермінового резидента Європейського Союзу,
• отриманням статусу біженця та членів його родини,
• отриманням додаткового захисту та членів його родини,
• отриманням притулку - азилю,
• отриманням згоди на толероване перебування,
• отриманням тимчасового захисту,
• отриманням згоди на перебування з гуманітарних причин.
Іноземцеві, який має одну із вказаних основ на перебування, надається номер PESEL. В цих випадках, PESEL надається з управління міністром, відповідним до внутрішніх справ. Про надання номеру PESEL до міністра виступає орган гміни, відповідний до місця прописки на постійне або тимчасове перебування.
В реєстрі PESEL можуть бути зібрані дані інших осіб, ніж вказані вище, якщо на основі окремих правил вони зобов’язані до того, щоб мати номер PESEL. PESEL тоді надається на заяву, в якій потрібно вказати законодавчий запис, з якого виникає обов’язок мати номер PESEL.
Таким чином, якщо ми маємо одну із форм безтермінового перебування, номер PESEL ми отримаємо з управління. Якщо ми перебуваємо в Польщі на основі візи, дозволу на тимчасове перебування, чи безвізового руху, ми мусимо виступити про надання нам номеру PESEL. Вимогою, однак, є вказання відповідного запису в праві, який накладає на нас обов’язок мати номер PESEL.
Правова основа:
Закон з 24 вересня 2010 р. про реєстрацію населення