Детальна інформація щодо легалізації побуту в Польщі знаходиться на сторінці Управління до Справ Іноземців: www.udsc.gov.pl

Громадяни країн третього сорту:

1. Завантаж і видрукуй заяву. Якщо не маєш такої можливості, відповідні видруки отримаєш в Люблінському воєводському управлінні, вул. Спокойна 4, офіс № 50 (1 поверх). Заяви-внески доступні на цій сторінці.

2. Заповни заяву виразно і польською мовою.

3. Додай до неї:

а. 4 дійсні кольорові фотографії 35x45 mm (попроси у фотографа про фото до документу посвідчення особи);

б. інформація губернатора, що дотичить так званого тесту ринку праці, як це отримати (не завжди вимагається - перевір на сторінці Управління до Справ Іноземців, чи повинен додати це до заяви);

в. документи, що необхідні до підтвердження даних, заміщених у заяві, і причин, що аргументують старання про надання дозволу на тимчасовий побут;

г. підтвердження здійснення оплати фіскального збоку;

д. документи, що підтверджують наявність медичного страхування;

е. документи, що підтверджують наявність стабільного і регулярного прибутку

є. документи, що підтверджують наявність достатніх фінансових засобів на покриття коштів утримання і подорожі назад до країни походження;

ж. документи, що підтверджують місце проживання на території Республіки Польща.

ВИНЯТОК:

Вимог, що дотичуть представлення документів, що підтверджують наявність: стабільного і регулярного джерела прибутку, медичного страхування, а також запевненого місця проживання не стосується, між іншим: осіб у подружжі з громадянами Польщі та жертв торгівлі людьми.

4. Заяву склади в Люблінському воєводському управлінні, вул. Спокойна 4, офіс № 50 (І поверх). В часі складання заяви мусиш представити актуальний документ подорожі, або інший документ, що підтверджує твою особу.

5. Очікуй на рішення.

Громадяни Європейського Союзу:

Якщо побут триває до 3 місяців, іноземець не зобов'язаний до реєстрації побуту.

Якщо побут триває понад 3 місяці, але не більше 5 років:

1. Завантаж і видрукуй заяву-внесок. Якщо не маєш такої можливості, відповідні видруки отримаєш в Люблінському воєводському управлінні, вул. Спокойна 4, офіс № 256 (II поверх). Заяви доступні на цій сторінці.

2. Заповни заяву виразно і польською мовою.

3. На сторінці Urzędu Do Spraw Cudzoziemców знайдеш інформацію, що мусиш додати до заяви.

4. Заяву склади в Люблінському воєводському управлінні, вул. Спокойна 4, офіс № 256 (II поверх).

5. Очікуй на рішення.

Коментувати

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.