Додав: |
Оновлення: |

Пізнаючи минулі події даної країни чи суспільства, можна краще зрозуміти процеси, що відбуваються в них тепер. Ознайомлення із історією є причиною кращого розуміння змісту, який значно полегшує процес самовіднайдення в реальності даної країни. Однак, описати багату історію Польщі не легко коротким та зрозумілим способом, далеким від спростування. Бажаючи трохи краще закглибитися в історію Польщі, варто заглянути на офіційний промоційний портал Польщі, де в доступній формі описано етапи історичних подій Польщі від середньовіччя до сучасності. (link).

Нище заміщено список найважливіших подій з історії Польщі. Звичайно, цей список не є повним вибором і може підлягати дискусії. Ключем підбірки дат були події, які існують в національній свідомості поляків, і довкола яких зосереджується народна пам'ять. Ознайомлюючися із нище вказаним збором, потрібно пам'ятати, що історію творять процеси і що конкретні дати мають символічний характер та є їх істотними (найчастіше початковими або завершальними) складовими.

966 - хрещення Польщі, включення польських земель в межі християнської культури Європи, символічна кульмінація процесу приєднання польських земель князем Мешком І

1000 – Гнєзненький з'їзд, легітимність створення польської держави, продовження християнізації польських земель

1025 – коронація Болеслава Хороброго – I короля Польщі

1138 – початок регіонального розпаду в Польщі та період ослаблення держави

1226 – приведення Тавтоньського Ордену на територію Польщі, початок конфлікту

1320 – коронація Владислава Локетка, завершення процесу злиття польських земель цим правителем, кінець регіонального розпаду

1364 – з'їзд центрально-європейських правителів в Кракові, а також утворення Краківської Академії - I університет в Польщі; розвиток країни

1385 – польсько-литовська Кревстка унія, поєднання двох держав особою правителя

1410 – переможна битва з орденом хрестоносців під Грюнвальдом

1414 – тріумф польської політичної думки під час Констанцького собору

1525 – Пруська Данина – омаж (символічний церемоніал), складений польському королю Сигізмунду Старому хрестоноським головнокомандуючим Альбрехтом Гогенцоллером – закінчення війни з хрестоносцями

1569 – польсько-литовська унія в Любліні, початок реального зв'язку двох держав під назвою Республіка Двох Народів

1573 – Варшавська конфедерація – ухвала громадянами І-го на світі правового акту, який гарантує релігійну терпимість

1655 – Шведський потоп (наїзд шведських військ на Польщу) та захист Ченстохови

1683 – віденська перемога, розгром турецьких військ під Віднем об'єднаними польсько-австрійсько-німецькими військами під керівництвом Короля Яна ІІІ Собєського

1772 – 1795 – поділи Польщі, сусідні моцарства долучають частини Польщі до своїх кордонів, Польща зникає з карти Європи на 123 роки

1791 – ухвалення Конституції 3 травня

Кінець XVII/XIX ст. – Польща під окупацією, проби відновлення незалежності на шляху національно-визвольних повстань

1918 – відновлення незалежності Польщею після 123 років невільництва, передання військової влади маршалу Юзефу Пілсудському, початок ІІ Речі Посполитої

1920 – переможна варшавська битва, тзв. „Чудо над Віслою” – перемога над большевицькою армією, яка планувала експансію на цілу Європу

1939 – вибух Другої світової війни, атака військ Третього Рейху разом із Радянським Союзом на Польщу, окупація польських земель

1940 – катиньський злочин

1944 – Варшавське повстання

1945 – закінчення Другої світової війни, зміна кордонів Польщі, початок залежності від Радянського Союзу, період Польської Народної Республіки (ПНР) як держави, що належить до комуністичного блоку зі східної сторони залізної куртини

1978 – Поляк - Папою

1989 – розпад комунізму в Польщі, засідання круглого столу, І вільні вибори

1997 – ухвалення Конституції ІІІ Речі Посполитої

1999 – приєднання до НАТО

2004 – приєднання до Європейського Союзу

Альтернативні методи представлення польської історії були опрацьовані Польською Агенцією Розвитку Підприємництва (короткометражний анімаційний фільм Томаша Багінського, представлений на ЕКСПО 2010 (www.youtube.com/watch?v=2DrXgj1NwN8), а також творцями порталу Foreigners in Poland www.foreignersinpoland.com/things-to-do-in-poland/polish-culture/history-of-poland.html). Цього типу методи можуть виявитися цікавими, особливо для осіб, які частково орієнтуються в історії Польщі. 

Коментувати

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.