Додав: |
Оновлення: |

Припущення на тему популяції Польщі крутяться в межах числа, що перевищує 38 мільйонів. Густота населення становить 123 oс./км2. Майже 52% популяції становлять жінки, понад 48% - чоловіки. Середня довгота життя поляків зростає (на сьогодні становить близько 77 років, 73 для чоловіків i 81 для жінок), але Польща стоїть в умовах мінусового натурального приросту населення, пов'язаного з малою кількістю народжуваності.

Близько 60% населення Польщі заселяє міста, а наступні 40% - сільські території. 17% польського населення має Вищу освіту, 29% - середню, a технічну освіту - майже 22%.

Польща є монокультурною країною – іноземці становлять тут менше ніж 1% мешканців. Такий рівень іноземців відносно до загальної кількості мешканців належить до найнижчих в Європі. Закордонні мігранти найчастіше поселяються в більших міських осередках, і там їхня присутність є більш помітна. Одноманітньою є також польська структура національно-етнічної приналежності. Майже 95% населення ідентифікується виключно з польською національною ідентичністю. Серед найважливіших етнічних ідентифікацій потрібно перелічити сілезьку, кашубську, циганську і лемківську. Найбільш численними національностями в Польщі є меншості німецька, українська і білоруська.

Хоча до Польщі пробуває відносно невелика кількіть закордонних мігрантів, то її громадяни часто приймають рішення жити в інших країнах. Припускається, що близько 2 мільйонів поляків на постійно мешкає поза межами країни. Це свідчить про те, що досі Польща є країною більш еміграційною, ніж іміграційною. Ця тенденція, однак, поступово змінюється.

Переважаючим віросповіданням в Польщі є католицизм – близько 94% населення декларує приналежність до Католицького Костелу.

Коментувати

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.