Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 1 0

Idea

Ideą
jest stworzenie internetowej platformy informacyjnej dla migrantów. Strona dostępna w wielu wersjach językowych ma kompleksowo odpowiadać będzie na potrzeby przybywających do Polski obcokrajowców w przystępny sposób przedstawiając:

 • kwestie formalne i prawne związane z pobytem w Polsce,
 • instrukcje dotyczące załatwiania spraw w lokalnych instytucjach,
 • praktyczne wskazówki na temat różnych aspektów życia codziennego w danym mieście.

Jednocześnie platforma ma sprzyjać współpracy i wymianie idei między osobami zainteresowanymi (zawodowo i/lub osobiście) tematyką migracyjną – innymi słowy ma stanowić przestrzeń komunikacji między migrantami, organizacjami pozarządowymi, pracownikami instytucji publicznych i badaczami zajmującymi się problematyką migracji.

Cel i misja przedsięwzięcia to ułatwienie migrantom funkcjonowania w naszym kraju poprzez zapewnienie im wygodnego i szybkiego dostępu do wszelkich przydatnych informacji oraz - co za tym idzie – aktywizowanie cudzoziemców i wzmacnianie ich partycypacji w życiu publicznym. Zamierzonym efektem jego działania są poinformowani, zintegrowani i aktywni migranci oraz sprawna, dynamiczna dyskusja ekspertów.

Zawartość. Strona główna platformy ma charakter ogólnokrajowy. Na portalu znajdują się także wizytówki poszczególnych miast, które uwzględniając ich specyfikę, podają konkretne, charakterystyczne dla danego miasta informacje ważne z punktu widzenia obcokrajowców. Od początku dostępne są podstrony Warszawy, Lublina i Krakowa. Istnieje możliwość stworzenia wizytówek innych miast Polski, do czego gorąco zachęcamy! Organizacje zainteresowane współpracą w tym zakresie, zapraszamy do zakładki ‘działaj’ (już wkrótce aktywnej).

Na platformę składają się następujące działy:

 • strona główna – zawiera informacje prawne i dotyczące życia codziennego o charakterze ogólnopolskim,
 • wizytówki miast - zawierają informacje prawne i dotyczące życia codziennego w poszczególnych miastach,
 • aktualności dotyczące wydarzeń związanych z tematyką migracyjną – o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym,
 • warto poczytać – a w nim artykuły i felietony związane z tematem migracji – możliwość publikacji własnego tekstu oraz dodawania komentarzy dostępna po zalogowaniu się,
 • moduł ekspercki - narzędzie komunikacji i współpracy przedstawicieli wielu środowisk zaangażowanych w budowanie polityki migracyjnej i integracyjnej w Polsce, a także w praktyczną pracę z migrantami i dla migrantów.

Platforma jest częścią większego projektu pn. ‘Lokalne Międzysektorowe Polityki Migracyjne na rzecz wsparcia migrantów’. Projekt przewidziany na lata 2013-2014 realizowany jest przez Fundację Inna Przestrzeń z Warszawy we współpracy ze Stowarzyszeniem Homo Faber z Lublina oraz Stowarzyszeniem Interkulturalni PL z Krakowa, które łączą swoje siły i doświadczenia w celu wspierania integracji migrantów. Partnerami projektu są: Urząd Miasta Warszawa, Urząd Miasta Lublin i Urząd Miasta Krakowa. W ramach projektu prowadzone są również następujące, korespondujące ze sobą działania:

 • Kampania społeczna  - podczas której organizowane są m.in. debaty i wystawy dotyczące zjawiska migracji.
 • Międzysektorowe fora robocze –dają możliwość m.in. wymiany lokalnych doświadczeń, tworzenia ofert migracyjnych miast, a także wypracowania postulatów na rzecz integracji imigrantów – a wszystko to przy czynnym udziale migrantów tak, by zapewnić im wpływ na decyzje w sprawach ich dotyczących.
 • Centrum Wielokulturowe w Warszawie – tworzenie przestrzeni wieloaspektowej współpracy na rzecz migrantów; więcej na: www.cw.org.pl

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na jego stronie internetowej: www.politykimigracyjne.pl

 

------------------------------------------------------------

Regulamin platformy Info-Migrator.pl: www.info-migrator.pl/informacje-o-stronie/regulamin-serwisu

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.