A ajouté: |
Actualisation: |
Noter: 0 0

Le régime politique de la Pologne est une démocratie parlementaire. L’acte de loi le plus plus important est la Constitution de la République de Pologne de 1997. Le pouvoir est divisé selon les règles de séparation des pouvoirs.

  • Le pouvoir législatif est confié au Parlement. Le Parlement polonais est composé de deux chambres : la Diète (en polonais Sejm, chambre mineure, composée de 460 sièges, sejm.gov.pl et le Sénat (Senat) composé de 100 sièges, senat.gov.pl). Actuellement, la majorité dans le Parlement appartient à la partie « Prawo i Sprawiedliwość », le seuil électoral a été atteint par les parties suivantes : « Platforma Obywatelska », « Kukiz 15 », « Nowoczesna » i « Polskie Stronnictwo Ludowe ». Le mandat du parlement dure 4 ans. Les éléctions les plus proches seront organisées en 2019.
  • Le pouvoir exécutif est confié au Président et le Conseil des Ministres (gouvernement). A présent, le président da la Pologne est Andrzej Duda, le Premier Ministre est Madame Beata Szydło. Plus d’information sur l’activité du Président et du gouvernement se trouvent sur les pages officielles : prezydent.pl et www.premier.gov.pl 
  • Le pouvoir judiciaire est confié aux juges indépendants et impartiaux.

Pologne est un membre des nombreuses organisations à caractère international, ci-inclus :

  • ONU (depuis 1945)
  • OTAN (depuis 1999)
  • UE (à partir de 2004, zone Schengen de 2007)

 

Laissez un commentaire

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.