A ajouté: |
Actualisation: |
Noter: 0 0

Le ressortissant des pays de l’UE qui est marié à un citoyen polonais a le droit de séjourner en Pologne.

Si le séjour dépasse 3 mois, le ressortissant étranger est obligé de s’enregistrer et ce, sur demande. On dépose la demande au plus tard le jour suivant la période de 3 mois depuis l’entrée en Pologne. Avec la demande il faut déposer les documents qui confirment le motif de séjour : l’acte de mariage et un document d’identité du conjoint. Au moment de la déposition de la demande, il faut présenter un document de voyage ou un autre document qui confirme l’identité et nationalité. L’institution compétente est la voïvodie propice pour le lieu de résidence du ressortissant des pays de l’UE. Quant votre séjour est bien enregistré, vous allez recevoir la confirmation d’enregistrement.

Les mêmes règles de sejour et d’enregistrement concernent :

• Les ressortissants des pays de l’EFTA

• Ressortissants de la Suisse

 

Base légale :
Loi sur l’entrée des ressortissants de l’UE et les membres de leurs familles sur le territoire de la Pologne du 14 juilllet 2006

Laissez un commentaire

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.