A ajouté: |
Actualisation: |
Noter: 0 0

Les droits les plus importants octroyés aux étrangers mariés aux citoyens polonais dans le domaine du droit administratif sont suivants:

• Le droit d’exercer un travail sans permis, sous réserve d’être titulaire d’un permis de séjour temporaire délivré en vertu du mariage (plus d’informations sur ce sujet dans la section : légalisation de séjour)

• Le droit de mener une activité économique en Pologne selon les règles applicables aussi aux citoyens polonais sous réserve d’être titulaire d’un permis de sejour temporaire délivré en vertu du mariage avec un citoyen polonais résident en Pologne (plus d’informations sur ce sujet dans la section : légalisation de séjour)

• Le droit d’avoir un permis de séjour permanent (les conditions d’octroi du permis de séjour permanent se trouvent dans la section : légalisation de séjour)

• Le droit de pouvoir demander la nationalité polonaise (plus d’information sur ce sujet se trouve dans la section : Reconnaissance de la nationalité).

Base légale :
1. Loi sur les étrangers du 12 décembre 2013
2. Loi sur la promotion de l’emploi et sur les institutions du marché de travail du 20 avril 2004
3. Loi sur la nationalité polonaise du 2 avril 2009
4. Loi sur la liberté économique du 2 juillet 2004

Laissez un commentaire

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.