Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

An EU citizen may enter the territory of the Republic of Poland on the basis of a valid travel document or another valid document that confirms his/her identity and citizenship.  His/her family member who is not an EU citizen may enter the territory of Poland on basis of a valid travel document or a visa unless the Act stipulates otherwise.

An EU citizen and a member of his/her family may stay on the territory of Poland for up to 3 months. After the lapse of this period, an EU citizen is obliged  to register his/her stay, and a family member who is not an EU citizen is obliged to apply for a residence card for an EU citizen’s family member.  The relevant authority is the voivode competent with respect to the foreigner’s place of residence.

The stay is registered upon request of an EU citizen, and a residence card for an EU citizen’s family member is granted upon request of a family member who is not an EU citizen. The application should be submitted in person, not later than on the next day after the lapse of 3-month from the entry into the territory of the Republic of Poland. Minors are not obliged to submit the application in person.

Further information concerning the legalisation of a stay on the territory of Poland for citizens of the European Union can be found on the website of the Office for Foreigners:

1. OfF - Stay of EU Citizens in Poland - Frequently Asked Questions

2. OfF - Stay of EU Citizens in Poland

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.