Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

The editors are:

On behalf of The Other Space Foundation:

  • Anna Tomaszewska – initiator of many art and multicultural projects like Continent Warsaw, or Warsaw Multicultural Street Party. Coordinates work of other editors.
  • Katarzyna Kościesza – Warsaw Multicultural Center bulletin editor. Responsible for the expert module.
  • Aleksandra Górecka – co-creates Continent Warsaw and Refugee.pl portals. Editor of Warsaw and all-Poland sections.
  • Marta Zdzieborska – cooperates with Continent Warsaw and Refugee.pl projects. Editor of Warsaw and all-Poland sections.

On behalf of Homo Faber Association:

  • Piotr Skrzypczak – founder of association, activist and human rights educator. Editor of expert section.
  • Anna Kulikowska – cultural anthropologist. Editor of Lublin and all-Poland sections.

On behalf of Interkluturalni PL Association:

  • Ewelina Pychtel – culture expert. Cracow and all-Poland sections editor.

English translators:

  • Konrad Fertliński
  • Anna Orzechowska
  • Alicja Kosim

 

 

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.