Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

Poland is located in Central Europe. As the geometrical center of the European continent is situated near Warsaw, some people claim that the heart of the Europe beats in Poland. The northern border is drawn by the Baltic Sea, southern by the Sudeten and Carpathian mountains. Western borders run largely along the Oder River, on the east part along the Bug and the San rivers.

Poland borders with seven countries: Germany to the west (467 km); Czech Republic to the south west (790 km); Slovakia to the south (541 km); Ukraine (529 km), Belarus (416 km) and Lithuania (103 km) to the east; Russia to the north-east (Kaliningrad - 210 km). The total length of the Polish borders is 3496 km (including the coastal border).

Poland is a country with predominant lowland areas (more than 90% of the country lays below 300 meters above sea level). The southern part of the country are uplands and mountains (Carpathian Mountains, the Sudetes). The  highest point of Poland, Rysy are 2,499 m above sea level. The longest river is the Vistula - 1047 km long, passing through the center of the country and flowing into the Baltic Sea. To the north are the lake lands: Pomeranian and Masurian.

Polish climate can be described as moderate. There are significant differences in temperature and weather conditions depending on the time of year. Winters are usually cold and snowy with temperature range from about - 10 to 5 Celsius degrees, and hot, dry summers, during which temperature range from 20 to 35 Celsius degrees. Autumn is quite windy, cloudy and rainy. July is considered the warmest month of the year, while January the coldest. Weather conditions vary depending on what part of the country –Silesia is generally regarded as the warmest region of Poland, while Suwałki the coldest.

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.