Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

The estimated number of polish population counts 38 millions of citizens. Population density is 123 person on 1 square kilometer. Almost 52% of the population are women and 48% are men. The average time of polish people lifetime grows (at this time it is about 77-73 years for men, and 81 years for women). However, Poland has negative population growth.

About 60% of population lives in cities, 40% lives in rural areas. 17% of polish society has university education, 29% has a secondary education, and nearly 22% has vocational qualifications.

Poland is mono cultural country – foreigners are less than 1% of all citizens, which is the lowest rate in the whole Europe. Foreigners choose large cities as their place of stay so they are easy to meet there. Polish ethnicity is also solid. Almost 95% of the society declares to be Polish. Major ethnic groups are Silesians, Kashubians, Romani people and Lemkos. The most numerous national minorities in Poland are Germans, Ukrainians and Belarusians.

Approximately 2 million of Poles live outside the country, which proves that Poland is still more a country of migrants rather than hosts. However, this tendency appears to change.

Christians are the main religious group in Poland, as 94% of citizens declare their Catholic Church membership.

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.