Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

Emergency numbers
112 – shared number of all emergency services
997 – Police
998 – Fire brigade
999 – Ambulance
-   more emergency numbers in Safety section (link)

Electricity
-    socket type: 2P+Z (two current circuits and ground) – 230V – people traveling form countries with sockets of other parameters should equip themselves with a socket adapter

Polish units of measurements
-    Poland uses metric system of measurements according to SI: meter (1 m = 100 cm) kilogram (1 kg = 100 g), second (1h = 60 min = 3600 s.); temperatures are expressed in Celsius degrees, pressure in hectopascal units, and speed in kilometers per hour (km/h)

Time zone
-    during the winter time (from the last Sunday of October to the last Sunday of March) – Central European Time CET (UCT +1)
-    during the summer time (from the last Sunday of March to last Sunday of October) – Central European Summer Time CEST (UCT +2)

Distances between Polish cities
-    website providing information on distances between Polish cities: Della.pl

Drug prohibition law:
-    alcohol and cigarettes may be used by persons over the age of 18
-    drugs are illegal, possession and use are prohibited and liable to penalty
-    drinking alcohol and smoking cigarettes in public places, including pubs and restaurants is prohibited (this excludes special zones for smokers)

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.