Додав: |
Оновлення: |

В Польщі практикуються інші правила щодо іноземців в залежності від того, чи вони є громадянами Європейського Союзу, чи громадянами країн третього світу. У випадку цією другої групи, в Польщі існує можливість легалізації перебування з огляду на кілька причин. Найчастіше це легалізація з огляду на працю, навчання або ведення власного бізнесу на території Польщі, подружній зв’язок з громадянином Польщі або з’єднання з родиною. Додатково, в залежності від довготи перебування на території Польщі іноземців з країн третього світу, існують різна форми легалізації перебування. До них зараховується дозвіл на перебування на визначений термін, дозвіл на постійне проживання та дозвіл на перебування довготермінового резидента Європейської Спільноти.
У випадку отримання позитивного рішення у справі легалізації перебування в Польщі, без огляду на вид легалізації (дозвіл на перебування на визначений термін, згода на постійне проживання і т.п.) іноземець отримує карту побуту, яка підтверджує його особу в часі його перебування на території Республіки Польща та надає право, разом із документом подорожі – паспортом, до перетину кордону без обов’язку отримання візи. Детальну інформацію, що стосується карти побуту, можна знайти на сторінці Urzędu ds. Cudzoziemców.

ЗГОДА НА ПЕРЕБУВАННЯ З ГУМАНІТАРНИХ ПРИЧИН
Обов’язок до повернення не видається, якщо, між іншим, є причини до надання іноземцеві згоди на толероване перебування. Це означає, що в часі процедури у справі обов’язку до повернення, адміністраційний орган визначає, чи не виникає одна з причин, яка б підтверджувала надання іноземцеві згоди на перебування з гуманітарних причин. Визначення, що така причина існує, є причиною надання іноземцеві згоди на перебування з гуманітарних причин, однак за умови, що у справі не виступає одна з обставин, яка б унеможливлювала признання цієї форми перебування у Польщі.
Іноземцеві надається дозвіл на перебування з гуманітарних причин в Польщі, якщо його обов’язок повернення:
• може настати виключно до країни, в якій, у розумінні Конвенції про захист прав людини та елементарної свободи:
• було б під загрозою його право до життя, свободи та особистої безпеки або
• він міг би бути підданий тортурам або нелюдському або принижуючому гідність трактуванню або карі,
• міг би бути змушеним до праці, або,
• міг би бути позбавлений права до детального судового процесу або бути покараним без правової причини, або
• це порушувало би його право до сімейного або приватного життя, у розумінні Конвенції про захист прав людини та елементарної свободи,
• це порушувало б права дитини, визначені в Конвенції про права дитини, на рівні, що істотно б загрожував його психофізичному розвитку.
У практиці найчастіше можна зустрітися із ситуаціями, коли згода на перебування з гуманітарних причин надається з уваги на захист сімейного або приватного життя, а також з огляду на права дитини. Потрібно коротко пояснити, що згідно з правовими нормами Європейського Трибуналу Прав Людини сімейне життя розуміється значно ширше, ніж стосунки між подружжям, чи між батьками та їх дітьми. Це є також, до прикладу, стосунки між сестрами та братами, між дітьми та дідусем чи бабусею, між батьками та дітьми, народженими у другому шлюбі, або в позашлюбному зв’язку. Іншими словами, родинне життя – це не лише зв’язок, що виникає з подружжя, але також інші, фактичні родинні зв’язки.
Ще ширше розуміється приватне життя. Можна навіть сказати, що це є термін, який включає в себе усі ситуації, які не входять у сферу родинного життя, але заслуговують на правовий захист.
Як було зазначено на початку, підтвердження однієї з причин, які надавали б право до отримання згоди на перебування з гуманітарних причин, не є остаточним ствердженням про надання цієї форми перебування. Щоб рішення було позитивним, не може дійти до обставин, які б показували, що іноземець:
• здійснив злочин проти миру, воєнний злочин або злочин проти людства, у розумінні міжнародного права, або
• є винним з огляду на суспільні дії всупереч мети та цілям Організації Об’єднаних Націй, визначених в Преамбулі та статті 1 і 2 Статуту Об’єднаних Націй
• здійснив на території Польщі або поза ним злочин або дію, яка є злочином згідно польського права, або становить загрозу для захисту або безпеки держави, або захисту громадської безпеки та порядку, або
• провокував або брав участь у інший спосіб у здійсненні злочину або дій, вище вказаних.
Також можна відмовити у згоді на перебування з гуманітарних причин іноземцеві, який здійснив іншу дію, яка є, згідно з польським законодавством, злочином, що піддається карі позбавлення свободи, якщо іноземець виїхав з країни, з якої походить, виключно з метою уникнення кари.
Правова основа:
Закон з 12 грудня 2013 р. про іноземців.

ЗГОДА НА ТОЛЕРОВАНЕ ПЕРЕБУВАННЯ
Поява причин, які б обгрунтовували надання згоди на толероване перебування, виключає можливість у видачі іноземцеві рішення про зобов’язання до повернення. Згоду на толероване перебування видається іноземцеві, якщо зобов’язання його до повернення:
• може настати виключно до країни, в якій, у розумінні конвенції про захист прав та базової свободи людини:
• -під загрозою було б його право до життя, свободи та особистої безпеки, або якщо б він міг бути підданий тортурам або нелюдському та принижуючому гідність ставленню чи покаранню, або
• -міг би бути змушеним до праці, або
• -міг би бути позбавлений права до докладного судового процесу, або бути покараним без правової причини
• у випадку, коли створюються причини до відмови надання згоди на перебування з гуманітарних причин, (щоб дізнатися про причини відмови у наданні згоди на перебування з гуманітарних причин, заглянь до закладки…).
• не є неможливим з незалежних від органу (відповідного до примусового виконання рішення) причин про зобов’язання іноземця до повернення, а також від іноземця, або
• може настати лише до країни, до якої його видання є неприпустимим на основі рішення суду або у зв’язку з рішенням Міністра Юстиції про предмет відмови у виданні іноземця.
Якщо зобов’язання іноземця до повернення є неможливим з незалежних від органу (відповідного до примусового виконання рішення) причин, а також від іноземця, або може настати лише до країни, до якої видання іноземця не допускається, тоді відмовляється у наданні згоди на толероване перебування, якщо перебування іноземця в Польщі може створювати загрозу для захисту та безпеки країни, або захисту громадського та суспільного порядку.
Правова основа:
Закон з 12 грудня 2013 р. про іноземців.