Додав: |
Оновлення: |

Ми є групою людей, яких єднає ідея багатокультурності та пошанування людських прав.

Маючи на увазі багатокультурні традиції нашої країни, а також приклади хорошої практики
з закордону, ми хочемо, щоб Польща стала відкритою на культурну різноманітність країною
та свідомою цінностей, які з цього виникають.

Ми ставимо на полегшення процесу культурної адаптації для іноземців, які прибувають до нашої країни. Одночасно, ми також виконуємо завдання з приготування поляків
до здійснення ролі приймаючого суспільства. Ми прагнемо будувати позитивний дискурс навколо питань міграції, а також впливати на створення соціальних та правних умов, які сприяють вдалій інтеграції.

З цією ціллю, ми провадимо дії на користь зміни законодавчої системи (проводимо акції з усвідомлення та контролю над політичними діями, цілеспрямовано йдемо до створення нових законних розв'язків), а також створюємо освітні та артистичні проекти, що промують культурну спадщину різних народів. Крім того, безпосередньо підтримуємо процеси інтеграції іноземних мігрантів, між іншим, через надання інформації чи допомоги в проходженні через процес отримання побуту.

Ми працюємо, передусім, на місцевому рівні у громадських організаціях в різних містах Польші.

Презентуємо:

Даний портал є одним з ефектів нашої співпраці.

Щоб дізнатися більше про платформу – перейди до секції ‘Про сторінку - ідея

Інформація на тему осіб-творців платформи знаходиться у відділі ‘Редакція

Коментувати

Новини
Архів

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.