Додав: |
Оновлення: |

Злочином, що підлягає карі, є насильство, погроза, зневага та порушення тілесної недоторканості щодо інших людей з приводу їхньої національної приналежності, етнічної, расової, політичної чи з причин віросповідання або його браку. Цим може бути расистське знущання, погроза побитанням, знищення чужої власності, але також, напр., обплювання. Якщо ми є свідками або жертвами такої поведінки, то повинні обов'язково зголосити це до поліції або прокуратури. Варто, щоб скривджена особа, складаючи заяву про злочин за расовими мотивами, поінформував про справу одну з інституцій, що займається цією темою (напр., в Варшаві - це Товариство "Відкрита Річ Посполита" - " Otwarta Rzeczpospolita" чи Товариство "Більше Ніколи" - "Nigdy Więcej").

Процес у справі кожного виду злочину є подібним. Заяву про здійснення злочину можна скласти усно або письмово (правохоронні органи не можуть відмовити в її прийнятті). Якщо скривджена особа не знає польської мови, правохоронний орган має за обов'язок забезпечити перекладача. Якщо ми хочемо подати заяву, варто спробувати знайти та представити в повідомленні свідків злочину. Варто попросити їх про контактні дані, так, щоб потім вони могли свідчити у нашій справі. Відразу після отримання повідомлення прокуратура або поліція мають за обов'язок видати рішення про початок або про відмову у розпочинанні судової справи.  Про початок, відмову у розпочинанні або зупинку слідства мусить бути повідомлена протягом 6 тижнів як особа, що склала заяву про злочин, так і особа, скривджена з приводу злочину. Якщо ми не отримаємо такого повідомлення, тоді можемо скласти скаргу до головного прокурора або скликаного до нагляду над органом, до якого було складено заяву.

Контакти до окремих організацій, що пропонують допомогу особам, які знайшлися в небезпечній ситуації, можна знайти на окремих місцевих сторінках сервісу: Варшава, Люблін, Краків

Коментувати

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.