Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 1 0

Po pierwsze – wiza.

Wszyscy studenci/ki migranci/ki powinni posiadać wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Polski, można ją uzyskać w kraju pochodzenie - w Polskim Konsulacie, na podstawie decyzji o przyjęciu na studia.

Po drugie - dziekanat.

To pierwsze miejsce do którego jako student/ka powinnaś/powinieneś się udać po przyjeździe do Polski. W dziekanacie należy zgłosić swój przyjazd oraz poprosić o wyrobienie specjalnej legitymacji studenckiej, która pozwoli na korzystanie z wszelkiego rodzaju zniżek np. na transport miejski – autobusy, tramwaje, metro oraz przejazdy kolejowe po całej Polsce. Pracownicy dziekanatu powinni także udzielić informacji na temat ubezpieczenia zdrowotnego, a jeśli masz problemy z zakwaterowaniem to także pomóc w wynajęciu pokoju w Studenckim Akademiku.

Po trzecie – zameldowanie.

Cudzoziemcy powinni dokonać zameldowania na pobyt czasowy na terytorium Polski. Odpowiednie dokumenty należy złożyć w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy, w której zamieszasz zamieszkać. Aby dokonać obowiązku meldunkowego, należy odebrać odpowiedni dokument od dyrekcji akademika, wypełnić go oraz udać się pod w/w adres z ważnym paszportem. Osoby mieszkające w prywatnych mieszkaniach muszą posiadać umowę o wynajem lokalu lub specjalny formularz ze zgodą właściciela na zameldowanie.

Po czwarte – ubezpieczenie.

Każdy obcokrajowiec przebywający na terytorium RP ma obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia od kosztów opieki medycznej w Polsce

- Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w krajach UE (oraz EFTA: Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

- Osoby niemające polskiego pochodzenia powinny wykupić ubezpieczenie od kosztów opieki medycznej/zdrowotnej u siebie w kraju (ważne przez okres pobytu w Polsce), lub też posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub też podpisać indywidualnie umowę o ubezpieczeniu od kosztów opieki medycznej bezpośrednio z ubezpieczycielem.

- Studenci polskiego pochodzenia spoza krajów Unii Europejskiej, oraz posiadacze Karty Polaka mogą zostać ubezpieczeni od kosztów opieki medycznej przez uczelnię, na zasadach obowiązujących studentów polskich, pod warunkiem doręczenia odpowiednich dokumentów (potwierdzenie polskiego pochodzenia wydane przez Konsulat RP). Należy podpisać indywidualną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) (ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie).
Studenci też mogą każdego roku studiów opłacać składkę na ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, na wybranej uczelni – ok. 30 do 50 zł.

Study In Poland

To program edukacyjno-informacyjny stworzony z myślą o studentach z zagranicy. W ramach projektu udostępniono portal informacyjny www.studyinpoland.pl (dostępny w języku angielskim i rosyjskim), gdzie odnaleźć można informacje o Uczelniach Wyższych działających w Polsce, na stronie są dane kontaktowe uczelni oraz spis kierunków, ponadto podstawowe wiadomości o Polsce i Warszawie, systemie edukacji i szkolnictwa wyższego oraz ofertę kulturalną i edukacyjną miasta. Jak zaznaczono podczas inauguracji programu, jego celem jest promowanie stolicy, jako europejskiego ośrodka edukacji i nauki, działanie na rzecz stałego zwiększania kontaktów międzynarodowych szkół i uczelni oraz liczby studentów zagranicznych, inicjowanie profesjonalnych szkoleń w zakresie przygotowania uczelni do przyjmowania i obsługi kształcenia obcokrajowców, organizacja międzynarodowych konferencji edukacyjnych w Polsce.

 

 

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.