Добавил: |
Обновление: |
Оценить: 0 0

В состав редакционной коллегии входят:

из фонда Другое простраство:

  • Анна Томашевска – инициатор многих художественных и мультикультурных проектов, в том числе Континента Варшава и Варшавского мультикультурного Street Party. Коордиinicjatorka wielu projektów artystycznych i wielokulturowych, tj. m.in. Kontynent Warszawa czy Warszawskie Wielokulturowe Street Party. Координирует действия редакторов нынешней платформы.
  • Катажина Косцеша – редактор бюллетейна Варшавского мультикультурного центра. На портале отвечает за раздел "для экспертов".
  • Александра Гурецка – участвует в создании портала Континент Варшава и Refugee.pl. На портале занимается редакцией текстов на общенациональную и варшавскую страницы. 
  • Марта Здзеборска – сотрудничает с проектами Континент Варшава и Refugee.pl. На портале занимается редакцей информации на общественную и варшавскую страницы.

из объединения Хомо Фабер:

  • Пётр Скшипчак – основатель объединения, активист и защитник права человека. Один из экспертов, сотрудничающих при создании платформы
  • Анна Куликовска – антрополог культуры. На портале занимается редакцей текстов на общенациональную и люблинскую страницу портала.

из объединения Интеркультурные PL:

  • Эвелина Пахител – культуролог. Участвует в создании общенациональной страницы, а также отвечает за редакцию кроковской страницы платформы.

 

Прокомментировать

Dear InfoMigrator team, I would like to know whether the site is still functioning and how it is possible to be involved in updating/promoting Best Anna
Dear Sir/Madam, I want to yranslate my driving licence which is printed with my native language Bangla and also in English language. But you have to translate it from english to Polish language both side of the license. Would you please inform me what would be the price and you have to send it to lowicz gubno by post. So, I will be pleased enough if you let me know about my query. Thank You.

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.