Новости

Свыше 234 тыс. иностранцев имеет право на пребывание в Польше cudzoziemców

Добавил: | 16 августа 2016 | Вторник | g. 23:37
Обновление: | 5 сентября 2016 | Понедельник | g. 21:12
W ciągu ostatnich trzech lat liczba cudzoziemców, którzy posiadają ważne dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce wzrosła ze 146 tys. do ponad 234 tysięcy. В течение последних трёх лет число иностранцев, которые имеют действительные документы, дающие право на пребывание в Польше выросло с 143 тыс. до 234 тыс.
Читать далее >

Интерактивное приложение МОМ для борьбы с торговлю людьми

Добавил: | 24 июня 2016 | Пятница | g. 23:20
Обновление: | 4 июля 2016 | Понедельник | g. 19:28
Международная организация по делам миграции выпустила первое в Польше интерактивное приложение для семинаров по борьбе с торговлю людьми.
Читать далее >

Изменения в законе о Карте поляка

Добавил: | 24 июня 2016 | Пятница | g. 22:42
Обновление: | 1 июля 2016 | Пятница | g. 19:42
Внесены изменения в закон о Карте поляка. Некоторые из них вступят в силу уже 2 сентября текущего года.
Читать далее >

Образовательная карта для маленьких мигрантов и беженцев

Добавил: | 6 июня 2016 | Понедельник | g. 11:01
Обновление: | 15 июня 2016 | Среда | g. 22:40
По случаю Дня ребёнка Каритас Польша подготовил для молодых иностранцев :Образовательную карту для детей", которая в виде комикса представляет Польшу в дружественной и понятной ребёнку форме.
Читать далее >
Архив
Объявления

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.