Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0
 • Telefony alarmowe
  112– wspólny numer alarmowy dla wszystkich służb pomocowych
  997 – POLICJA
  998 – STRAŻ POŻARNA
  999 – POGOTOWIE RATUNKOWE
  - więcej informacji w dziale 'bezpieczeństwo'
 • Elektryczność
  - w użyciu są gniazdka typu 2P+Z (2 tory prądowe i uziemienie), płynie w nich prąd o napięciu 230 V, podróżujący z krajów o innych parametrach gniazdek powinni się zaopatrzyć w adapter dostosowujący wtyczki urządzeń
 • Miary 
  - w Polsce obowiązuje system metryczny według układu SI: metr (1m = 100 cm), kilogram (1 kg = 100 g), sekunda (1h = 60 min. = 3600s.); temperatury podawane są w stopniach Celsjusza, ciśnienie w hektopascalach, a prędkość w kilometrach na godzinę (km/h)
 • Czas
  - w okresie zimowym (od ostatniej niedzieli października do ostatniej niedzieli marca) w Polsce obowiązuje czas środkowoeuropejski CET (UCT +1)
  - w okresie letnim (od ostatniej niedzieli marca do ostatniej niedzieli października) obowiązuje czas środkowoeuropejski letni CET (UCT +2)
 • Odległości między miastami
  - strona, na której można sprawdzić odległości między dowolnymi miejscowościami w Polsce to np.: www.della.pl
 • Prawo a używki
  - papierosy i alkohol mogą być spożywane przez osoby od 18 roku życia
  - narkotyki są zakazane, ich posiadanie jest nielegalne i podlega karze
  - obowiązuje zakaz picia alkoholu i palenia papierosów w miejscach publicznych, w tym w pubach (taka możliwość istnieje wyłącznie w miejscach/strefach do tego przeznaczonych)

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.