Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Polska leży w centralnej części Europy. Geometryczny środek kontynentu europejskiego znajduje się w pobliżu Warszawy, stąd czasem mówi się, że serce Europy bije w Polsce. Od północy granice kraju wyznacza Morze Bałtyckie, od południa góry – Sudety i Karpaty. Zachodnia granica przebiega w dużej mierze wzdłuż rzeki Odry,  na wschodzie po części wzdłuż Bugu i Sanu.

Polska graniczy z 7 państwami: od zachodu z Niemcami (467 km), od południowego zachodu z Czechami (790 km), na południu ze Słowacją (541 km), na wschodzie z Ukrainą (529 km), Białorusią (416 km) i Litwą (103 km), a na północnym-wschodzie z Rosją (obwód kaliningradzki – 210 km). Łączna długość granic Polski wynosi 3496 km (wliczając granicę nadbrzeżną).

Polska jest krajem w przeważającej mierze nizinnym  (ponad 90% powierzchni kraju stanowią obszary położone poniżej 300 m. n.p.m.). Południową część kraju zajmują wyżyny i pasma górskie (Karpaty, Sudety), z których najwyższy szczyt to Rysy o wysokości 2499 m n.p.m. Najdłuższą rzeką kraju jest Wisła licząca 1047 km, przepływająca przez środek terytorium państwa i wpadająca do Morza Bałtyckiego. Na północy znajdują się pojezierza: Pomorskie i Mazurskie.

Klimat Polski można określić jako umiarkowany. Występują znaczne różnice temperatur i warunków atmosferycznych w zależności od pory roku, choć jednocześnie ich przebieg nie jest co rok jednakowy. Przeważnie obserwuje się mroźne, śnieżne zimy z temperaturami od ok. -10 do 5 stopni Celsjusza oraz gorące, suche lata, w czasie których temperatury wahają się od 20 do 35 stopni Celsjusza. Jesień jest okresem dość wietrznymi i charakteryzują się dużym zachmurzeniem oraz sporą ilością opadów. Za najcieplejszy miesiąc uznaje się lipiec, natomiast za najzimniejszy – styczeń. Tendencje pogodowe różnią się w zależności od części kraju – generalnie za najcieplejszy region uchodzi Śląsk, najzimniej bywa na Suwalszczyźnie.

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.