Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 1 0

Szacunki na temat populacji Polski oscylują wokół liczby przekraczającej 38 milionów. Gęstość zaludnienia wynosi 123 os./km2. Prawie 52% populacji stanowią kobiety, ponad 48% to mężczyźni. Średnia długość życia Polaków wzrasta (obecnie wynosi ok. 77 lat, 73 dla mężczyzn i 81 dla kobiet), ale Polska stoi w obliczu ujemnego przyrostu naturalnego, związanego z małą liczbą narodzin.

Około 60% ludności Polski zamieszkuje miasta, pozostałe 40% - tereny wiejskie. 17% społeczeństwa polskiego posiada wykształcenie wyższe, 29%  - średnie, a zasadnicze zawodowe prawie 22%.

Polska jest krajem monokulturowym – cudzoziemcy stanowią tu mniej niż 1% mieszkańców. Taki udział obcokrajowców w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców należy do najniższych w Europie. Zagraniczni migranci najczęściej osiedlają się w większych ośrodkach miejskich i tam ich obecność jest bardziej widoczna. Jednolitą jest również polska struktura przynależności narodowo-etnicznej. Prawie 95% ludności identyfikuje się wyłącznie z polską tożsamością narodową. Wśród najważniejszych identyfikacji etnicznych należy wymienić śląską, kaszubską, romską i łemkowską. Najliczniejsze mniejszości narodowe w Polsce stanowią mniejszość niemiecka, ukraińska i białoruska.

Choć do Polski przybywa stosunkowo niewielka liczba zagranicznych migrantów, to jej obywatele często decydują się na życie w innych państwach.  Szacuje się, że około 2 milionów Polaków mieszka stale poza granicami kraju. Świadczy to o tym, że wciąż Polska jest krajem raczej emigracyjnym, niż imigracyjnym. Tendencja ta jednak stopniowo ulega zmianie.

Dominującym wyznaniem w Polsce jest katolicyzm – ok. 94% społeczeństwa deklaruje przynależność do Kościoła Katolickiego.