Kalendarz wydarzeń
Pełny kalendarz >
Kontynent Warszawa. Warszawa Wielu Kultur

Ogłoszenie : Psychotherapy for English speaking foreigners

17 lutego 2017 | piątek | g. 12:53

Ogłoszenia - ogólne / Trójmiasto

I would like to invite English-speaking foreigners for consultations and individual psychotherapy (also on Skype).


Hello, I am English speaking psychotherapist, my name is Magdalena Jaroch-Lidzbarska, I am cognitive-behavioral psychotherapist, in a process of certification, and Certificated Drug Addiction Psychotherapist conducting psychotherapy for foreigners. From 2010 I work in the Clinic of Addiction Treatment in Gdynia with adults abusing and addicted to psychoactive substances and different kinds of behaviours (gambling, sex, shopping, computer, eating disorders etc.) and their families. I am also a lecturer in the University of Social Sciences and Humanities in Sopot.

I have completed numerous courses improving my psychotherapeutic skills and submit my work regular clinical supervision. I work both in Polish and English with adult clients.

My offer of Individual Cognitive-Behavioral Psychotherapy is directed to individuals who may have identified specific personal difficulties e.g.:

- abusing or addictions to psychoactive substances and different kinds of behaviours (gambling, sex, shopping, computer etc.)

- eating disorders (anorexia, bulimia, binge eating disorder)

- being a family of abusing or addicted person

- being Adult Child of Alcoholics

- depression

- anxiety disorders

- Post-traumatic stress disorder (PTSD)

- personality disorders

- emotional crises

I have my private practice in Wejherowo, Kwiatowa 7 street, where I invite the English speaking clients.

Contact: mobile 883 936 234, e-mail: docere6@gmail.com

Skomentuj

Ogłoszenia
Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.