Kalendarz wydarzeń
Pełny kalendarz >
Kontynent Warszawa. Warszawa Wielu Kultur

Ogłoszenie : Fundacja Refugee.pl poszukuje pracownika

9 sierpnia 2016 | wtorek | g. 18:50

Ogłoszenia - ogólne / Warszawa

W ramach projektu Refugee.pl 5 finansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa zatrudnimy pracownika socjalnego.


Do obowiązków pracownika socjalnego będzie należało:

- opieka nad cudzoziemcami w procedurze uchodźczej w biurze fundacji (tzw. Pierwszy kontakt),

- wyjazdy do Ośrodków dla Cudzoziemców w Dębaku i Lininie – pomoc w sprawach socjalnych dla mieszkańców ośrodków ,

- kontakty z urzędami, szkołami i innymi NGO ,

- prowadzenie dokumentacji projektowej,

- współpraca z innymi pracownikami projektu.

Wymagania:

- doświadczenie w pracy z cudzoziemcami,

- bardzo dobra znajomość języka polskiego,

- znajomość języka rosyjskiego i angielskiego konwersacyjnego.

Mile widziane:

- doświadczenie w pracy socjalnej oraz pracy w projektach europejskich.

- znajomość innych języków obcych

Zapewniamy zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat) na podstawie umowę o pracę.

Aplikację prosimy składać w formie elektronicznej na adres: jolanta.binicka@refugee.pl

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Skomentuj

Ogłoszenia
Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.