Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Podręcznik Dzień dobry! jest efektem kilkuletnich doświadczeń autorów w pracy ze studentami rozpoczynającymi naukę języka polskiego. Zgodnie z sugestiami lektorów i studentów autorzy podzielili książkę na dwie części (A1 i A2). Komentarz językowy został ograniczony do minimum, a z podręcznika mogą korzystać przedstawiciele różnych grup etnicznych. W książce wykorzystano metodę nauczania komunikacyjnego, nie rezygnując jednak z wprowadzenia podstaw gramatyki. Bohaterem książki jest rodzina Orłowskich - ich perypetie, mniejsze i większe problemy stwarzają okazję do pokazania wartości uniwersalnych, jak i naszej polskiej kultury. W komplecie znajdują się:

- dwa podręczniki (poziom A1  oraz poziom A2);
- dwie płyty CD z nagraniami lekcji
- ćwiczenia uzupełniające z kluczem do ćwiczeń.

Cena: 150 zł 

Skomentuj

Jestem zainteresowana podręcznikiem,zacznę wkrótce prowadzić kurs języka polskiego dla Ukraińców. szukam dobrych pomocy. Pozdrawiam.

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.