Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Jak potwierdzić znajomość języka?

W Polsce  za wydawanie certyfikatów poświadczających znajomość języka odpowiedzialna jest Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego. Instytucja ta wydaje certyfikaty, które są jedynymi urzędowymi dokumentami poświadczającymi znajomość języka polskiego.

Terminy egzaminów, opłaty i poziomy

Do egzaminu może przystąpić każdy cudzoziemiec, nie ma wymogu ukończenia wcześniejszego kursu przygotowawczego. Egzaminy odbywają się 3 razy w roku wiosną, latem i jesienią.

Najbliższe egzaminy przewidziane są na 24-25 maja. 2014 r. Zgłoszenia i opłaty przyjmowane są do 24.04

Egzaminy przeprowadzane będą w Krakowie, Lublinie, Poznaniu i Warszawie. Następne egzaminy przewidywane są 19-20 lipca (Kraków, Łuck, Warszawa, Wrocław ), 13-14 września (Kraków, Lublin, Poznań, Warszawa) i 22-23 listopada (Kraków, Łódź, Warszawa, Wrocław).

Egzamin można zdawać na dowolnym poziomie znajomości języka:
B1 – podstawowy (aby przystąpić do egzaminu na tym poziomie należy mieć ukończone 16 lat)
B2 – średni (aby przystąpić do egzaminu na tym poziomie należy mieć ukończone 16 lat)
C2 – zaawansowany (aby przystąpić do egzaminu na tym poziomie należy mieć ukończone 18 lat)

Aby przystąpić do egzaminu należy złożyć formularz zgłoszeniowy oraz zapłacić za egzamin. W odpowiedzi zostanie wysłany email z wyznaczoną data miejscem egzaminu.

Wzór formularza zgłoszeniowego dostępny jest na stronie internetowej www.certyfikatpolski.pl. Opłata za egzamin wynosi:

  • poziom podstawowy (B1) – 60 EUR;
  • poziom średni (B2) – 80 EUR;

Jeśli wynik egzaminu będzie pozytywny dodatkowo trzeba zapłacić 20 EUR za wydanie certyfikatu.

Wyniki egzaminów dostępne są zazwyczaj po ok. 6 tygodniach.

Na stronie Komisji dostępne są także przykładowe testy egzaminacyjne:

www.certyfikatpolski.pl

Skomentuj

О временной защите адвокаты не говорят, что есть такая возможность остаться в Польше.Нам было два отказа в статусе беженца и в дополнительной защите на территории Польши.Как получить временную защиту? Мы с Востока Украины.

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.