Dodał: |
Aktualizacja: |

Nauka języka polskiego jest kluczową umiejętnością dla każdego cudzoziemca przybywającego do Polski. Każdy krok stawiany w nowym środowisku  będzie prostszy, jeśli opanujesz tą zdolność. Łatwiej będzie nawiązać Ci pierwszy kontakt z sąsiadami i otoczeniem, jeśli nauczysz się podstawowych słów i zwrotów. Na etapie poszukiwania pracy znajomość języka także może zdecydować o sukcesie. Mniej trudności sprawią wszelkie nawet najdrobniejsze formalne sprawy. Dlatego jeśli planujesz pozostać w Polsce dłużej, zacznij od nauki języka polskiego. Możliwości jest bardzo wiele, możesz zapisać się kurs, skontaktować się z organizacją pozarządową, która wspiera cudzoziemców, i oferuje bezpłatną naukę języka albo ściągnąć podręcznik on-line i rozpocząć  intensywny kurs w domu.

Skomentuj

Polecam sprawdzić https://startpolish.pl/ mają podręczniki do nauki języka polskiego na różnych poziomach.
ПОДГОТОВКА К СЕРТИФИКАЦИОННОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО ПОЛЬСКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ – УРОВЕНЬ B1, В2, С1 ОПЫТНЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – СПЕЦИАЛИСТ. Тематические модули: a)АУДИРОВАНИЕ б) ПОНИМАНИЕ ТЕКСТОВ в) ГРАММАТИКА г) ПИСЬМО Над чем можем работать? • разговор • грамматика • чтение • письмо • произношение • словарный запас • перевод Помогу начинающим иопытным ученикам на любом уровне тел. 508393050 sokrowisie@gmail.com
Chce bardzo znać języka polskiego!
как получить польскую карту если дед был поляк погиб в финской войне а гражданин америки
Dzień dobry mam na imię Andrzej Krasotkin czy jest możliwość zapisania na kurs języka polskiego.Posiadam Kartę Polaka. Mieszkam w Warszawie mój tel 727-859-499
Dla nas-Policealnej i Ogólnokształcącej Szkoły LOGOS publikowane informacje dotyczące aktualnych zasad polityki migracyjnej Rządu RP są niezmiernie przydatne ze względu na kształcenie w naszych Szkołach Zawodowych LOGOS dużą liczbę obcokrajowców z różnych państw/Ukraina.Białoruś,Rosja i .innych/ Pozdrawiam-Zygmunt Rogoziński-Dyrektor d.s. Promocji i Rozwoju Szkół LOGOS/Szkoły w Warszawie.Piotrkowie Tryb.,Przedborzu.Bełchatowie i Szydłowcu

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.