Dodał:Joanna Bereska|26 marca 2015 | czwartek | g. 14:51
Aktualizacja:Joanna Bereska|26 marca 2015 | czwartek | g. 14:57


Szkoła organizuje kursy grupowe, indywidualne i wakacyjne

Zajęcia grupowe odbywają się w dwóch blokach:
spotkania 2 razy w tygodniu, każda lekcja: 2 x 45 minut
spotkanie 1 raz w tygodniu, każda lekcja: 2 x 45 minut
Koszt takiego kursu to 250zł za miesiąc

Szkoła organizuje także spotkania infromacyjne
? Poniedziałek 10.00-20.00 (przerwa 14.00 ? 16.00)
? Wtorek 10.00-20.00 (przerwa 14.00 ? 16.00)
? Środa 10.00-20.00 (przerwa 14.00 ? 16.00)
? Czwartek 10.00-20.00 (przerwa 14.00 ? 16.00)
? Piątek 10.00 ? 16.00


Adres ul. Szpitalna 7/6, 31-024 Kraków
Email
Telefon 112 633 61 70
Strona internetowahttp://calleo.pl/
MiastoKraków
Województwomałopolskie

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.