Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Jednym ze sposobów uzyskania polskiego obywatelstwa jest jego nabycie z mocy prawa. Nabycie z mocy prawa oznacza, że z chwilą zaistnienia określonych prawem warunków nabywamy obywatelstwo polskie bez konieczności podjęcia jakichkolwiek dodatkowych czynności.

Z mocy prawa – przez urodzenie – nabywa obywatelstwo polskie małoletni, jeżeli:

  • co najmniej jedno z jego rodziców jest obywatelem polskim;
  • urodził się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jego rodzice są nieznani, nie posiadają żadnego obywatelstwa lub ich obywatelstwo jest nieokreślone.

Należy w tym miejscu dodać, że zmiany w ustaleniu rodziców albo obywatelstwa rodziców podlegają uwzględnieniu przy określeniu obywatelstwa ich małoletniego dziecka, jeżeli nastąpiły przed upływem roku od dnia jego narodzin. Ma to w praktyce największe znaczenie w przypadku dzieci pochodzących ze związków nieformalnych, kiedy to ojciec uznaje dziecko przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo ojcostwo mężczyzny zostaje ustalone na mocy orzeczenia sądu. W takiej sytuacji, by dziecko nabyło obywatelstwo polskie z mocy prawa, uznanie dziecka lub ustalenie ojcostwa musi nastąpić przed upływem roku od dnia narodzin.

Z mocy prawa nabędzie również obywatelstwo polskie małoletni, który:

  • został znaleziony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem, że jego rodzice są nieznani;
  • został przysposobiony przez osobę lub osoby posiadające obywatelstwo polskie, pod warunkiem jednak, że doszło do przysposobienia pełnego i nastąpiło to przed ukończeniem przez małoletniego lat 16. W takim przypadku przyjmuje się, że małoletni cudzoziemiec nabył obywatelstwo polskie z dniem urodzenia.

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim.