Dodał: |
Oceń: 0 0

Od początku 2016 roku na terenie całej Polski zaczął funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie przepisów gwarantujących dostęp do profesjonalnej, nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez adwokatów, radców prawnych lub określone organizacje pożytku publicznego. Uprawnienie do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej nie zostało uzależnione od posiadania polskiego obywatelstwa, a zatem mają do niej dostęp również cudzoziemcy.

 


Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobom, które spełniają jeden z poniższych warunków:

• w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (aby dowiedzieć się, czy przysługuje Ci prawo do świadczeń z pomocy społecznej, zajrzyj do zakładki „Pomoc społeczna”)
• posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie Karcie Dużej Rodziny. Kartę taką mogą otrzymać cudzoziemcy mieszkający razem z rodziną w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z posiadaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielonego przez inne państwa członkowskie Unii Europejskiej (na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach), posiadający status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, a także obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu i Norwegii, a także w Szwajcarii oraz członkowie ich rodzin)
• nie ukończyły 26 lat
• ukończyły 65 lat
• w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty

Osoby, które chcą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, muszą okazać dokument potwierdzający prawo do skorzystania z tej pomocy, np. dokument stwierdzający tożsamość na potwierdzenie wieku, czy decyzja w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społecznej. Z pomocy prawnej można skorzystać w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, których mapa jest dostępna pod adresem: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/nieodplatna-pomoc-prawna/mapa-punktow-pomocy

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

• poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, oraz o jej prawach i obowiązkach
• wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego
• udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w wymienionych powyżej sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Pomoc ta nie obejmuje spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego oraz spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Cudzoziemcy, którzy chcą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, a nie znają języka polskiego, powinni udać się do punktu porad razem z tłumaczem. Ustawa milczy na ten temat, ale nie możemy z góry zakładać, że każda osoba udzielająca pomocy będzie mówiła językiem, którym się porozumiewamy.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;

 

Skomentuj

Prosze nam pomoc prosze tylko o szczescie i uratowanie malzenstwa i ocalenie zycia mojego meza znam go i wiem ze jest gotowy zrobic sobie cos bo niechce zyc bez zony.Prosze o pomoc moze w panstwa programie znajde pomoc i zrozumienie nas.Prosze pomóżcie polaczyc nasze malzenstwo.Walentyna Elzbieta Loucif. To jest 3 krotna odmowa wciąż taka sama jest prawdziwe udokomentowanie naszego małżeństwa.Walentyna Elzbieta Loucif prosze o pomoc
Dzień dobry błagam niech mi ktos pomoże piszę do Państwa szukajac pomocy nazywam sie Walentyna Loucif wyszłam za mąż 19.04.2018r znamy sie z mężem 4 lata ale od ślubu widziałam sie dopiero raz i to ja pojechałam do Algieri do męża.Moj mąż sklada o wizę i trzeci raz dostal odmowę ja otrzymałam zaproszenie na rok lecz ten czas sie skraca poniewaz zaproszenie mam od 1.10.2019r.do 30.09.2020 a moj mąż wciąż nie moze uzyskac wizy by mógł mnie odwiedzic i poznac moja rodzine kochamy sie jestesmy normalnym malzenstwem i chcemy zyc razem teraz bylam z mezem w ambasadzie skladalismy razem dokumenty mial wszystko co oczekuje wiza krajowa tz:dokument z pracy urlop na 120 dni ubezpieczenie na 120 dni bilet rejestracja 120 dni wyciag z konta ze posiada euro akt malzenstwa moje zaproszenie zdjecia i wciaz odmowa.Spotkalismy ludzi co po 5 mies malzenstwa otrzymali wize nigdzie nie pracujac.Prosze nam pomoc prosze tylko o szczescie i uratowanie malzenstwa i ocalenie zycia mojego meza znam go i wiem ze

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.