Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Dzieci w wieku 3-5 lat mogą (choć nie muszą) zostać zapisane i uczęszczać do przedszkola. Nawet jeśli nie jest to rozwiązanie konieczne ze względu na sytuację rodzinną, to jednak często bywa przydatne zarówno dla rodziców, jak i dla najmłodszych.

Proces przyjmowania dzieci cudzoziemskich do przedszkola odbywa się na takich samych zasadach, jakie dotyczą dzieci z obywatelstwem polskim.

W większości miast i gmin funkcjonują zarówno przedszkola publiczne (samorządowe, w dużej mierze bezpłatne), jak i prywatne. Procedura zapisu może się subtelnie różnić w zależności od typu placówki, miejscowości oraz bieżącej sytuacji demograficznej (aktualnie w wielu gminach brakuje miejsc w przedszkolach samorządowych i zauważalna jest potrzeba tworzenia nowych placówek tego typu).

Standardowo zapisy do przedszkola rozpoczynają się 6 miesięcy przed przypadającym we wrześniu rozpoczęciem roku szkolnego. Zapisanie dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego może okazać się trudniejsze.

Chcąc zapisać dziecko do przedszkola publicznego, należy podjąć następujące kroki:

  • dowiedzieć się, które przedszkole samorządowe jest właściwe ze względu zamieszkania, tzn. w której placówce dzieci zamieszkałe pod danym adresem będą miały pierwszeństwo przyjęcia. Taką informację można uzyskać w wydziale edukacji urzędu miasta/gminy lub w jakimkolwiek przedszkolu w tej miejscowości;
  • udać się do owego właściwego przedszkola i wyrazić chęć zapisania tam swojego dziecka;
  • wypełnić otrzymany wniosek/formularz zapisu; wniosek taki może mieć formę papierową, bądź elektroniczną – zwłaszcza w większych miastach wprowadzony został system elektronicznych zapisów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach);
  • oczekiwać na decyzję dot. przyznania dziecku miejsca w przedszkolu (o szczegóły należy zapytać pracowników przedszkola).

Chcąc zapisać dziecko do prywatnego przedszkola/punktu przedszkolnego, najlepiej udać się do niego bezpośrednio i poprosić pracowników o informacje na temat rekrutacji.

Kryteria naboru do przedszkoli samorządowych są jednolite. W przypadku, gdy ilość chętnych przewyższa liczbę miejsc w danej placówce, brane są pod uwagę czynniki takie jak:

  • wielodzietność rodziny, niepełnosprawność w rodzinie,
  • wychowywanie dziecka tylko przez jednego rodzica,
  • fakt zatrudnienia lub studiowania rodziców dziecka,
  • odległość przedszkola od miejsca zamieszkania lub zatrudnienia rodzica itp.

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.