Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej odbywa się na zasadzie wpisu do Centralnej Ewidencjj i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). Jest to rejestr przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi i prowadzą działalność gospodarczą w Polsce.

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w tym trybie już w dniu złożenia wniosku o wpis do CEiDG.

Wniosek o wpis do CEiDG składa się za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEiDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. System teleinformatyczny CEiDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.

Wniosek o wpis do CEiDG może być również złożony na formularzu w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy osobiście albo wysłany listem poleconym.