Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 1

Działalność gospodarcza w Polsce może być prowadzona w następujących formach:

  • indywidualna działalność gospodarcza,
  • spółki prawa handlowego,
  • oddział przedsiębiorcy zagranicznego,
  • przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego.

Nie wszyscy cudzoziemcy mają możliwość prowadzenia działalności gospodarczej we wszystkich wskazanych powyżej formach. Prawo określa grupy podmiotów, które mogą podejmować i prowadzić działalność na zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz wskazuje formy prowadzenia działalności przez cudzoziemców, którzy do tej grupy nie należą. 

Ustalenie, w jakiej formie możemy prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Polski jest niezmiernie istotne. Musimy bowiem pamiętać, że podjęcie działalności niezgodnie z obowiązującymi przepisami skutkuje wydaniem decyzji o zobowiązaniu do powrotu, z czym wiąże się zakaz ponownego wjazdu do Polski lub Polski i innych krajów Schengen przez okres od roku do lat 3. (informacje na ten temat  znajdziesz w zakładce 'Zobowiązanie do powrotu').

 

 

 

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.