Możesz zapisać się na więcej niż jeden newsletter. W tym celu wybierz wszystkie pozycje, które Cię interesują (zaznacz TAK) . Jeśli w przyszłości będziesz chciał/a zaktualizować swoje subskrypcje pamiętaj aby zaznaczyć ponownie wszystkie pozycje, które Cię interesują (podczas aktualizacji subskrypcji zostaniesz automatycznie wypisany/a ze wszystkich oznaczonych NIE).
Jeśli chcesz zapisać się na inną wersję językową biuletynu, możesz to zrobić zmieniając wesję językową strony, po lewej stronie głównego banera.
Newsletter - język polski

Newsletter w języku polskim.

Newsletter Warszawa - język polski

Newsletter strony Warszawa w języku polskim.

Newsletter Lublin - język polski

Newsletter strony Lublin w języku polskim.

Newsletter Kraków - język polski

Newsletter strony Kraków w języku polskim.

Newsletter Poznań - język polski
Newsletter strony Poznań w języku polskim.
Newsletter Wrocław - język polski
Newsletter strony Wrocław w języku polskim.
Newsletter Łódź - język polski
Newsletter strony Łódź w języku polskim.
Newsletter Trójmiasto - język polski

Newsletter strony Trójmiasto w języku polskim.

Newsletter Szczecin - język polski

Newsletter strony Szczecin w języku polskim.

Newsletter Ekspert

Newsletter strony Ekspert w języku polskim.

captcha  

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.