Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Jesteśmy grupą ludzi, których łączą idee wielokulturowości i poszanowania praw człowieka.

Mając na względzie wielokulturowe tradycje naszego kraju oraz przykłady dobrych praktyk
z zagranicy, chcemy, by Polska stała się krajem otwartym na różnorodność kulturową
i świadomym wartości z niej płynących.

Zmierzamy do udogodnienia przebiegu adaptacji kulturowej obcokrajowcom przybywającym do naszym kraju. Jednocześnie wykonujemy też zadania przygotowujące Polaków
do pełnienia roli społeczeństwa przyjmującego. Pragniemy budować pozytywny dyskurs wokół zagadnienia migracji oraz wpływać na tworzenie uwarunkowań społecznych
i prawnych sprzyjających udanej integracji.

W tym celu prowadzimy działania na rzecz zmiany systemu prawnego (podejmujemy akcje uświadamiające i nadzorcze, dążymy do wypracowania nowych rozwiązań legislacyjnych) oraz inicjujemy przedsięwzięcia edukacyjne i artystyczne promujące dziedzictwo różnych kultur. Ponadto bezpośrednio wspieramy procesy integracji zagranicznych migrantów m.in. poprzez udzielanie informacji czy pomoc w przejściu przez procedury pobytowe.

Działamy głównie lokalnie w organizacjach pozarządowych  w różnych miastach w Polsce. 

Reprezentujemy:

Niniejszy portal jest jednym z efektów naszej współpracy. 

Aby dowiedzieć się więcej o platformie – przejdź do zakładki ‘O stronie - idea

Informacje na temat osób tworzących platformę znajdują się w dziale ‘Redakcja

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.