A ajouté: |
Actualisation: |
Noter: 0 0

La Pologne est un État unitaire. Administrativement, elle est divisée en provinces (16), département (379) et arrondissements (2478).

Voici la liste des régions et leurs capitales :

 • Poméranie Occidentale - Szczecin
 • Poméranie - Gdańsk
 • Warmie-Mazurie - Olsztyn
 • Podlachie - Bialystok
 • Lubusz - Zielona Gora, Gorzow Wielkopolski
 • Grande Pologne - Poznan
 • Couïavie-Poméranie - Torun, Bydgoszcz
 • Lodz - Lodz
 • Mazovie - Varsovie
 • Lublin - Lublin
 • Basse-Silésie - Wroclaw
 • Opole - Opole
 • Silésie - Katowice
 • Petite-Pologne - Cracovie
 • Sainte-Croix - Kielce
 • Basses-Carpates - Rzeszow

Laissez un commentaire

Dear InfoMigrator team, I would like to know whether the site is still functioning and how it is possible to be involved in updating/promoting Best Anna
Dear Sir/Madam, I want to yranslate my driving licence which is printed with my native language Bangla and also in English language. But you have to translate it from english to Polish language both side of the license. Would you please inform me what would be the price and you have to send it to lowicz gubno by post. So, I will be pleased enough if you let me know about my query. Thank You.

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.