Posted: |
Updated: |

Learning Polish language is a crucial skill for every foreigner. Every step you will make in the new environment will be easier if you get this skill. It will be easier to make a first contact with your neighbours if you learn basic and essential words and phrases. When looking for a job, the way you communicate in Polish may decide on your success. All official and formal issues will become easier to transact. So, if you are planning to stay in Poland for a longer period of time, start with learning Polish language. There are many possibilities to do so. You may take up language courses, contact a non-governmental organizations that support foreigners by teaching Polish for free, or download an on-line workbook to begin an intensive language course at home.

We present popular polish language coursebooks available in libraries. If you want to learn language by yourself it's also advisable to use websites with an on-line polish language lessons.

For example: www.learn-polish.pl – here you may find numbers of lessons on various levels of competence. Videos present an alphabet, basic grammar rules, vocabulary and information about Poland.

"Dzień Dobry!" Vol. 1 and 2 – Coursebook for Polish Language Learning as a Foreign Language + Exercises
"Gramatyka języka polskiego" - A Polish Grammar
"Polski krok po kroku" - Polish Language Step by Step
"Uczymy się polskiego" - Polish Language Coursebook for Foreigners

Comment

Dear "Migrant info" Does Poland provide a Polish Language course for none citizen? Please in the situation of running such programme, I would gladly parti[...]te in the course of Polish language for "beginner" Kindly Maryna

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.