Continent Warsaw. Warsaw of Many Cultures
IMI Radio. The First Polish Radio for Migrants
Turn to Poland
Posted: |

“Port Europa” starts enrollment for free Polish language e-course. After subscribing, on your e-mail you will received useful tips concerning Polish language learning.

 

More information in Polish: Port Europa PL 

More information in Ukrainian: Port Europa UA 

Comment

Хочу отримати безкоштовний курс польської мови.
Szukam korepetytora z języka polskiego,zapraszam do kontaktu:507268557
Wasze strony wogóle nie działaja gdzie jest informacja o nauce jezyka dla obcokrajowcow ukrainców z cyrylicą. Nie z jezykiem angieslkim bo oni nie znaja angieslkiego czesc duza,która tu przyjezdza. Zrobcie dla nich jezyk poski z cyrylica badz z wypowiedzia by mogli sie osłuchać i szybciej nasz jezyk zprzyswoić i zrozumieć. Dziękuje.
Хочу отримати безкоштовний курс польської мови
Навчаючись за напрямом "сестринська справа" у Полонійній академії у Польщі, я отримала хороший досвід для подальшої роботи, усі необхідні сертифікати, що підтверджують професійні навички та мовні компетенції. Тут дійсно навчають студентів так, щоб у майбутньому вони могли якнайкраще виконувати свою роботу. Я вже другий рік працюю медсестрою і якщо б не цей вуз, мені б довелося багато чого надолужувати, вдосконалюючи свої навички, як, наприклад, мої колеги. Дуже рекомендую цей навчальний заклад!
Вибрати Полонійну Академію мене спонукав додатковий курс польської мови, який, який повинен тривати весь період навчання. Я дуже хочу вивчити цю мову, тому що я планую залишитися в Польщі і працювати нормально, а для цього знання мови необхідне.
News
Archive

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.