Continent Warsaw. Warsaw of Many Cultures
IMI Radio. The First Polish Radio for Migrants
Turn to Poland
Archiwum aktualności

Posted: |

We start a social campaign on tolerance - with text written by school children. Watch for posters,

...
Posted: |

From the 23rd of February 2015, Warsaw Info Point for Migrants will continue its mission in new

...
Posted: |

At DIALOG Foundation initiative Bialystok starts a campaign promoting the city as tolerant and

...
Posted: |

Foundation for Somalia invites to conference evaluating the "Aktywnie + Legalnie" campaign.

Posted: |

Photo exhibiton "Prawa człowieka. Dostrzegam. DZIEDZICTWO" is under the patronage of the Ombudsman of

...
Posted: |

In their textbook authors described situation of foreigners in Poland, focused on legal basis

...
Posted: |

Helsinki Foundation for Human Rights invites everyone to take part in PRACA W POLSCE training

...
Posted: |
Updated: |

“Wykluczenie systemowe a integracja. Sytuacja Romów rumuńskich mieszkających we Wrocławiu” is the

...
Posted: |

PACA Action Centre invites everyone to the “Imigranci sukcesu” exhibition (Immigrants of Success).

...
Posted: |
Updated: |

“Together Against Hatred” is KLAMRA Foundation’s new project realized under the Citizens for

...
Posted: |
Updated: |

18th of December was the end of Złote Wachlarze 2014 contest together with an award ceremony for

...
Posted: |

Foundation for Somalia starts their Christmas contests “Integration pays off!”. In order to participate

...
Posted: |
Updated: |

In 1950, UN proclaimed the 10 December as International Human Rights Day. Two years earlier, UN

...
Posted: |
Updated: |

Another InfoMigrator’s module for foreigners has started! After local pages of Warsaw, Lublin and

...
Posted: |
Updated: |

Digital version of MOW@ MIŁOŚCI prepared by KLAMRA foundation is available now. The project is

...
Posted: |
Updated: |

The Other Space Foundation has published evaluation of City Migration Policies project, within which

...
Posted: |
Updated: |

In October, in five Polish cities (Warsaw, Wrocław, Łódź, Lublin, Cracow) we are going to hold a

...
Posted: |
Updated: |

Turn to Poland campaign’s website is now online. Main aims are to activate migrants in social life

...

Comment

News
Archive

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.