Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

Poland is an unitarian country. Admnistration is divided into voivodeships (16), districts (379) and communes (2478). 

Voivodeships of Poland and their capital cities:

 • West Pomeranian Voivodeship – Szczecin
 • Pomeranian Voivodeship – Gdańsk
 • Warmian-Masurian Voivodeship – Olsztyn
 • Podlaskie Voivodeship – Białystok
 • Lubusz Voivodeship – Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski
 • Greater Poland Voivodeship – Poznań
 • Kuyavian-Pomeranian Voivodeship – Toruń, Bydgoszcz
 • Łódź Voivodeship - Łódź
 • Masovian Voivodeship – Warszawa
 • Lublin Voivodeship – Lublin
 • Lower Silesian Voivodeship – Wrocław
 • Opole Voivodeship - Opole
 • Silesian Voivodeship – Katowice
 • Lesser Poland Voivodeship – Kraków
 • Świętokrzyskie Voivodeship - Kielce
 • Subcarpathian Voivodeship - Rzeszów

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.