Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

Polish political system is described as parliamentary democracy. The basic legal act is the Constitution of Republic of Poland from 1997. The authority is organized into three sections:

•    Legislative branch - two-chambered parliament, the Sejm (the 1st, lower chamber consisting of 460 deputies - www.sejm.gov.pl) and Senat (the 2nd, higher chamber, consisting of 100 senators - www.senat.gov.pl). At present, the majority is the coalition of two parties: Platforma Obywatelska and Polskie Stronnictwo Ludowe. In the opposition are Prawo i Sprawiedliwość, Sojusz Lewicy Demokratycznej and Ruch Palikota. Parliament’s term of office shall be 4 years. The upcomming elections are dated on 2015.

•    Executive power - the President and the Government. At present the President of Poland is Andrzej Duda; Beata Szydło is the Prime Minister. More information about government may be found on official websites: www.president.pl and www.premier.gov.pl

•    Judicial authority is performed by independent courts.

Poland is a member of many international organizations, including:
•    ONZ (since 1945)
•    NATO (since 1999)
•    EU (since 2004; in Schengen Area since 2007)

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.