Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

•    January 1 – New Year’s Day, Solemnity of Mary, Mother of God

– international holiday, but also celebration in Catholic Church

•   January 6 – Epiphany

– holiday imposed by Catholic Church, consecration of chalk, later on believers write with the chalk letters K+M+B or CMB on the main doors of their houses, in some places there is celebrated a new tradition of organizing Epiphany processions

•    Ester (Sunday and Monday in Spring) – movable

-  the most crucial Christian holiday – in memory of Christ’s resurrection. In Poland there is tradition of consecrating foods on Saturday before the holiday; the next day however is known also Wet Monday (in Polish it is called “śmingus-dyngus”) according to tradition of pouring other people with water.

•    May 1 – Labour Day (International Workers’ Day)

– national holiday of international character, celebrated in Poland since 1950.

•    May 3 - Constitution Day

– national holiday in memory of Constitution of May 3, the first constitution in Europe, and second in the World (right after the American Constitution)

•    Pentecost Sunday – movable

– Catholic holiday celebrated on Sunday 50 days after Easter, also associated with folk tradition celebrated as welcome of the spring

•    Corpus Christi – movable

– holiday celebrated in all Catholic Church 60 days after the Easter. In many Polish cities and villages are organized processions with the Blessed Sacrament

•    August 15 - Polish Armed Forces Day, Assumption of the Blessed Virgin Marry

– national holiday in memory of victory of Polish army over Bolsheviks in 1920; also Catholic holiday

•    November 1 – All Saints’ Day

– holiday in Catholic Church in Poland, that and the next day (All Souls’ Day) people visit their relatives’ graves

•    November 11 – Independence Day

– national holiday in memory of regaining the independence, after 123 years of annexation, on 11th November 1918, together with giving marshal Józef Piłsudski military authority

•    December 25 - 26 – Christmas and Boxing Day

–  one of the most important Christian holidays in memory of Christ’s birth; in Poland is celebrated Christmas Eve with feast of traditional, meat free dishes

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.