Continent Warsaw. Warsaw of Many Cultures
IMI Radio. The First Polish Radio for Migrants
Turn to Poland
News

The 65th Anniversary of the Refugee Convention

Posted: | 28 July 2016 | Thursday | 23:01 CEST
Updated: | 2 August 2016 | Tuesday | 20:15 CEST
The 18th of July marks the 65th anniversary of the Refugee Convention. On this occasion Amnesty International invites to signing the petition "It's Time to Take the Refugee Crisis Personally!”
Read more >

Changes in Masovian Voivodeship Office

Posted: | 25 July 2016 | Monday | 12:45 CEST
From the 14th of July Citizenship and Repatriation Department will be  operating at ul. Marszałkowska 3/5. The information point is located at entresol in room A2, office no. 20.
Read more >

Open Day in the Centre for Foreigners in Biała Podlaska

Posted: | 3 July 2016 | Sunday | 14:12 CEST
Updated: | 14 July 2016 | Thursday | 18:52 CEST
On the 5th of July was an open day in the Centre for Foreigners in Biala Podlaska. It was a great opportunity to meet foreigners applying for international protection in Poland.
Read more >

IOM’s App to Help Fighting Human Trafficking

Posted: | 24 June 2016 | Friday | 23:20 CEST
Updated: | 27 June 2016 | Monday | 13:36 CEST
International Organization on Migration initiated the first Polish interactive, training application for the police and border guards, helping to identify human trafficking.
Read more >

Card of the Pole – Changes

Posted: | 24 June 2016 | Friday | 22:42 CEST
Updated: | 27 June 2016 | Monday | 14:05 CEST
The government introduced an amendment in the law concerning the card of the Pole, some of the changes will come into force on the 2nd of September, 2016.
Read more >

Edu-Map for small Migrants and Refugees

Posted: | 6 June 2016 | Monday | 11:01 CEST
Caritas Poland publish an educational map for the youngest refugees and migrants in Poland. A comic book describes Polish customs and culture in a friendly way in various languages. The book will be distributes in Refugee Centers in Poland.
Read more >
Archive
Adverts

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.