Dodał: |

/ źródło: http://www.forummigracyjne.org/

Polskie Forum Migracyjne zaprasza cudzoziemców mieszkających w Polsce na bezpłatne konsultacje zawodowe prowadzone przez Centrum Doradztwa Zawdowego.

Projekt skierowany jest do cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce, z wyłączeniem osób posiadających status uchodźcy i obywateli państw UE i EOG. 

 

W ramach projektu cudzoziemcy będą mogli m.in.: skorzystać ze wsparcia w zdiagnozowaniu swoich kompetencji zawodowych, z pomocy w znalezieniu ofert szkoleniowych, zatrudnienia lub stażu, pomocy w opracowaniu CV i innych dokumentów aplikacyjnych. Ponadto konsultacje będą prowadzone także w zakresie obsługi programów księgowych oraz wsparcia w kontaktach z ZUS-em i urzędami skarbowymi.

Projekt jest finansowany ze środków FAMI oraz budżetu państwa.

Więcej informacji: Polskie Forum Migracyjne